Postupně se zde budou objevovat reportáže ze všech 5-ti venkovních závodů celého 2. Mistrovství LTTT.


Průběh 1. závodu LTTT

V sobotu 3. května 2008 proběhl úvodní závod druhé sezóny Mistrovství LEGO Technic Truck Trial. Místo závodu bylo shodné s místem konání závěrečného závodu loňské sezóny Kostky Truck Trial – Pražský Petřín.

Letošní mistrovství připravilo pro závodníky, ale i diváky několik změn, mezi kterými bylo několik zásadních a jiné jen „kosmetické“. Zavedením změn bylo především z důvodu zatraktivnění samotných závodů jak pro samotné soutěžící, ale především pro diváky. Hned v úvodu se ukázalo, že to byl dobrý krok, jelikož zájem z obou táborů byl mnohem větší, než v kterémkoliv podniku loňské sezóny.

Do prvního závodu letošního mistrovství se přihlásilo celkem sedm soutěžních posádek. Někteří na svých vozech pracovali již hned po ukončení loňské sezóny, jiní si dali na čas a tak na pár vozech skoro nestačila ani zaschnout barva. Všem se nakonec podařilo své vozy připravit tak, aby se mohli postavit na startovní rošt a vyzkoušet co jejich stroje dokáži, případně co je ještě potřeba do dalšího závodu napravit. Na startu se tedy krom několika známých posádek z loňského mistrovství (Ass, Bejver, Michal Moučka, Peter), objevil i skoro stejný počet nováčků a sice Jamesek, Shmade a Xtepn01. Posádky na start prvního závodu přijeli opravdu s velmi pestrou sestavou závodních strojů. Některé patřily do tábora naprostých prototypů, ale většina se uchýlila k napodobení nějakého skutečného vozu a tak bylo více než jisté, že první závod bude opravdu velmi zajímavý.

V úvodu soutěžního dne na závodníky čekalo standardní rozlosování startovních čísel a poté velmi důkladná technická přejímka. Všichni nakonec prošli a tak se mohlo přistoupit k vlastním jízdám v soutěžních sekcích. Jednou z hlavních novinek bylo, že závodníci si již sekce nevytvářeli sami, ale již na ně čekaly připravené. Pro úvodní soutěžní den byly připraveny celkem 4 rozmanité soutěžní sekce. Jak se však během odpoledne ukázalo, zprvu nevýrazné sekce se ukázaly jako neprůjezdné a tak závod nabral na opravdu vysokých obrátkách.

1) Pro první sekci byli organizátoři inspirováni jednou skutečnou tratí v kamenolomu v Německém Kamsdorfu. Sekce byla proto vytvořena na haldě dlažebních kostek, avšak již brzy se ukázalo, že je daleko těžší než se zprvu zdálo. Trať byla tvořena celkem 6 brankami, avšak většina vozů startovního pole brala za úspěch, když se dostala alespoň za branku startovní. Tento úkol se nakonec podařilo splnit jen čtyřem vozům a sice Shmadeovi, Peterovi, Moučkovi. Čtvrtému a jako jedinému vozu Asse se dokonce podařilo dostat i za druhou branku, kde poté jeho jízdu ukončil pád vozu z hromady dolů.

2) Druhá soutěžní sekce byla tvořena náhodně poházenými předměty a jednou brankou umístěnou na hromadě hlíny. Bohužel i tato sekce skončila pomalu dřív než začala. Jediné dva vozy projeli více než jednu branku a sice dvě, ostatním vozům se nepodařilo dostat dál než za branku startovní. První kdo projel dvě brány byl Ass, který uvízl na brance třetí umístěné na zmíněné haldě. Druhým, komu se podařilo projet dvě branková pole, byl Michal Moučka. Michal to se svým vozem vzal nejkratší cestou do cíle a tak projel „jen“ startovní a hned poté cílovou brankou. Později se ukázalo, že byl jediný za celý soutěžní den, kdo projel cílovou brankou z předem připravených 4 sekcí. V průběhu soutěže v této sekci závodníky potkalo i další znepříjemnění a sice déšť, který chvílemi doprovázely cca půl centimetrové kroupy.

3) Předposlední předem připravenou sekcí, byla sekce opět inspirovaná skutečnými závody, tentokráte konající se v pískovnách. Trať byla vytvořena na hromadách písku a jak již bylo v úvodu zmíněno ani zde se většina vozů nedostala ani za druhou branku. Jediným třem vozům se podařilo druhou branku pokořit, opět Assovi a dále pak Shmadeovi a Xtepnovi. Ostatní soutěžící projeli jen brankou startovní.

4) Poslední předpřipravenou sekcí, byla sekce blátivá a s vodním příkopem. Bohužel ani tato sekce nepatřila k těm jednoduchým a tak i zde většina vozů skončila jen těsně za startovní brankou.

5) Jelikož neobvykle vysoký úpadek vozů zapříčinil velmi rychlý průběh závodu, byla v závěru vytvořena ještě sekce pátá. Pro sekci posloužila menší hromada udusané země a trať byla vedena přes ní a jedna branka byla ve svahu. Krom vozu Moučky a Jameska se ostatním podařilo dostat minimálně za dvě branky. Dvě branky zdolal vůz Bejvera a Xtepna, tři branky projel vůz Petera a Shmadea a s celou tratí si poradilo jen jediné vozidlo a sice Assovo.

Takový byl ve stručnosti průběh úvodního závodu letošního mistrovství. Ukázalo se, že jak soutěžící, tak i pořadatelé mají nad čím přemýšlet aby ten druhý závod byl lepší. Závěrem bych touto cestou chtěl pogratulovat vítězi Assovi a dvěma nováčkům, kteří se umístili na druhém a třetím místě. Dále bych chtěl poděkovat ostatním, kteří se zúčastnili ať už jako soutěžící ale především jako diváci, kterých přišlo opravdu dost a neodešli ani při deštivém počasí.

Jméno 1. sekce 2. sekce 3. sekce 4. sekce 5. sekce Celkem t.b. Body
Ass 424 426 412 506 46 1814 10
Shmade 408 499 406 432 186 1931 8
Xtepn01 486 498 408 498 272 2162 6
Michal Moučka 414 425 560 500 320 2219 4
Peter 568 580 568 483 106 2305 3
Bejver 480 549 486 586 206 2307 2
Jamesek 488 575 560 500 320 2443 1


Průběh 2. závodu LTTT

21. června se v Pražském Kunratickém lese uskutečnil druhý závod Mistrovství LEGO Technic Truck Trial 2008. Místo závodu bylo vybráno nové a tak na závodníky čekalo mnoho nových překvapení.

Druhého závodu se účastnilo pět soutěžních posádek. Někteří na svých strojích provedi více a jiní jen několik kosmetických úprav po prvním závodu. Na startu se tedy objevila vozidla Asse, Michala Moučky, Petera, Shmadea a Xtepna01.

Jak se již stalo běžnou součástí závodu, tak v úvodu soutěžního dne proběhlo rozlosování pořadí soutěžních sekcí, startovních čísel a poté technická přejímka. Všichni bez větších problémů prošli a tak se mohlo přistoupit k vlastním jízdám v soutěžních sekcích. Opět bylo pro závodníky předem vytvořeno několik soutěžních sekcí - celkem 5.

1) První sekce byla vytvořena na svahu s četnými kořeny. Jako první se do sekce podíval Ass, který si v úvodu vylosoval startovní číslo 101. Sekcí projel bez větších problémů a nakonec i jako jediný projel všema připravenýma brankama. Druhé se na trať vydalo vozidlo ovládané Michalem Moučkou. Vozidlo si vedlo dobře až k předposlední brance. Bohužel kořeny se postaraly o nepříjemné umístění vozidla a tak svah a kořeny zapříčinily následný pád vozidla a tím i první budku v závodě. Michal Moučka se tedy musel spokojit s projetím čtyř brankových polí z pěti. Třetí se do sekce podíval Xtepn01. Jeho vozidlo hned v samotném úvodu přímo oslnilo přihližející diváky i komisaře a to instalovanou světelnou rampou z LED diod, umístěnou na kabině. Bohužel složitý terén nepřál ani tomuto vozu a tak jízda byla nedobrovolně ukončena po třech projetých bránách budkou. Předposlední se v této sekci představilo vozidlo Shmadea. Snad tomu tak chtěl osud, ale i toto vozidlo skončilo budkou po třech projetých bránách, stejně jako předešlé Xtepna01. Poslední se chtěl do sekce podívat vůz URAL Petera. Bohužel pro vozidlo s absencí předního náhonu a pohonu jen 6x4 byly hned úvodní kořeny nepokořitelnou překážkou a tak sebevíce se snažící vůz projet startovní brankou, nakonec skončil v ochranné pásce a tím byl odpískán bez jediné projeté branky.

2) Druhá soutěžní sekce byla vytvořena na celkem rovném místě, avšak ani zde vozům nebylo dáno nic zadarmo. První se do sekce vydalo vozidlo označené startovním číslem 102, řízené Michalem Moučkou. Po vjezdu do sekce se Michal nejprve takticky vyhnul nebezpečně vyhlížející brance umístěné v bočním srázu a své vozidlo navedl rovnou k dvojici branek umístěných v mírném svahu. Bohužel velmi jemný sypký povrch dovolil vozu po urputném boji, zdolat pouze nižší branku. Později se ukázalo, že vyšší branka byla nezdolatelná pro všechna ostatní vozidla. Michal si tedy chtěl trochu spravit chuť a tak se nakonec rozhodl pro zdolání zprvu objížděné branky. Bohužel ukázalo se, že první intuice v podobě vynechání této brány byla ta správná. Po vjezdu do brány se vozidlo převrátilo a v kotoulu skončilo za mlíkem mimo soutěžní sekci a tím jízda pro vůz č. 102 skončila. Druhým soutěžícím v sekci byl Xtepn01. Vozidlo taktéž navedl rovnou na dvojici branek a taktéž zdolal pouze tu nižší. Po zhodnocení situace se pak vydal rovnou do branky cílové. Bohužel velmi těžký výjezd zapříčinil, že vozidlo tuto bránu nezdolalo a nakonec muselo dojít k vyproštění vozidla ze sekce. Další se do sekce vydal Shmade. Vůz si jako předešlé taktéž poradil s nižší brankou z dvojice ve svahu. Dále se vydal do obtížné branky umístěné v díře u kořene stromu, kterou nakonec taktéž po boji velmi těsně zdolal. Průjezd sekcí nakonec zakončil i úspěšným zdoláním branky cílové a tak po průjezdu čtyř branek ze šesti se vozidlo stalo nejúspěšnější v této sekci. Předposlední se do sekce podíval Peter. Zde nic vjezdu nebránilo a tak se vůz URAL, přezdívaný někdy "6x6 nikdy" do sekce dostal. Bohužel nestabilní povrch byl velmi nepříjemný a tak zatáčení vozu moc nefungovalo a vůz se nakonec dostal jako Michalův stroj přes budku za pásku mimo sekci. Poslední se do sekce vydal Ass. Ass jako předchůdci jel rovnou k dvojici branek. Po celkem bezproblémovém zdolání spodní branky se však u vozidla objevila technická závada, která zapříčinila zablokování levého prostředního kola. I přes tento velmi nepříjemný problém se Ass kousek po kousku vydal rovnou k cílové brance. Nebýt však blízko umístěné tyčky s mlíkem podařilo by se Assovi s vypětím všech sil tuto branku zdolat, takto musel sekci opustit jen s projetými dvěma brankovými poli.

3) Třetí sekcí v pořadí byla další lesní sekce s velmi jemným podkladem v podobě všude přítomného jehličí, navíc umístěná v mírném kopci. První se do bojů vydal Xtepn01 s vozem č. 103. Povrch byl opravdu velmi náročný a tak se vozidlu nakonec po všech možných útrapách v sekci podařilo zdolat jen branku startovní, když před cílem vozidlo vjelo do mlíka. Druhý se na trať vydal Shmade. Ač sekce a povrch velmi náročná, tak vůz si s terénem poradil vskutku bravůrně. Jediná branka, která zůstala nepokořena byla branka v kopečku z jehličí, kam se ale nepodařilo dostat žádnému z vozidel. Shmade tak sekcí po zdolání všech zbývajících 4 brankových polí projel nejlépe. Třetí na startu byl Peter, avšak kopec sám byl pro vůz daleko větší překážkou a tak se vozidlo nedostalo ani za startovní branku. Po opravě se do sekce jako čtvrtý vydal Ass. Bohužel po chvíli si u vozu projevila opět závada se zablokovaným kolem. Vozidlo však disponovalo značným výkonem a tak se mu nakonec podařilo tentokráte i za cílovou branku došourat. Poslední se do sekce vydal Michal Moučka. Michalovi se od začátku vedlo velmi dobře a zdolával postupně jednu branku za druhou. Už to vypadalo, že vůz č. 102 po Shmadeovi bude druhý, který zdolá čtyři branková pole. Osud tomu však chtěl jinak a tak těsně před cílovou brankou se vůz při výjezdu z jedné branky dostal až do ochrané pásky a tím musel svoji jízdu ukončit - škoda.

4) Předposlední čtvrtou sekcí, byla sekce ze všech nejvíc hrozivě vypadající. U této sekce bylo jasné, že do cíle se zde dostane naprosto každý. Otázkou však ani tak nebylo jak, ale v jakém stavu, šlo totiž o velmý strmý svah. V úvodu sekce na závodníky byly připraveny dvě lehká branková pole a pak již přišel na řadu onen sjez. Bohužel krom Michala Moučky, který nepozorností hned na startu vjel do mlíka se všichni ostatní soutěžící k cíli dostali. Přes cílovou branku však neprojel nikdo a většina skončila efektním karambolem. Diváci připravili fotoaparáty, kamery a mohlo se přikročit k sjezdu. První se na něj vydal Shmade, který dole skončil jen s pár šrámy. Druhý se ze svahu spustil Peter. Toto byla sekce pro něj - mohl dojet do cíle. Sjezd URALu nečinil větší problém a tak bez větších problémů prosvištěl dolů, bohužel až do mlíka, takže nakonec do cíle ani zde nedorazil. Třetí se vydal Ass. Ass byl první, který svůj stroj neuřídil a před cílovou brankou se vozidlo dostalo do několika kotrmelců. Diváci byli nadšeni, bohužel až po chvíli se zjistilo, že řidič utrpěl velmi vážná poranění včetně několikanásobné fraktury krční páteře. Naštěstí spokojený výraz na řidičově tváři ukázal, že to nebude tak vážné. I když se Moučka dotkl hned v úvodu mlíka, divácká podpora si vyžádala i jeho sjezd - dobře udělala. Vůz Moučky se začal převracet již v polovině svahu a jeho pád nakonec velmi efektně zastavilo až vzpříčení samotného vozidla mezi svahem a kořenem nad ním. Tento karambol a zejména její zakončení bylo zvoleno budkou závodu. Poslední kdo se ze svahu spustil byl vůz Xtepna01. Ani jeho vozu se však svah nepodařilo úspěšně zdolat a tak cílová branka zůstala nepokořena.

5) Poslední sekce byla také diváky velmi očekávána. Sekce byla tvořena zejména průjezdem hlubokou vodou, za níž byla umístěna cílová branka. První se na startu objevil vůz č. 105 - Peterův URAL. Po průjezdu startovní brankou se však na vozidle vyskytla menší technická závada znemožňující zatáčení a tak Peter musel ač nerad, sekci opustit a tím pro něj soutěžní den skončil. Druhý se do poslední sekce dne vydal opravený vůz se stále šťastným řidičem Ass. Vozidlo si vedlo velmi dobře a ani hluboká voda, která místy utopila auto až po rám kabiny, nečinila vozidlu větší problémy. Ass své působení na druhém závodě zakončil velmi pěkně průjezdem všech branek. třetí se na trať vydal Michal Moučka. I Michalovi se podařilo po předchozím pádu vozidlo velmi dobře opravit a tak i jemu se podařilo projet všechna branková pole, čímž také hezky zakončil svoji soutěž ve 2. závodě LTTT. Předposledním a posledním vozem v sekci byl vůz Xtepna01 a Shmadea. Bohužel oboum soutěžícím se podařilo pokořit pouze branku startovní a tak se ani do vody nedostali a museli své působení předčasně ukončit.

To byl tedy průběh druhého závodu letošního mistrovství. Věřím, že závod byl lepší než úvodní podnik a že i soutěžícím se líbil daleko více. Řidiči mohli ukázat daleko více ze svého řidičského umění a vozy se zase více projely. Závěrem bych chtěl opět velmi poděkovat divákům, kteří si udělali na sledování závodu čas a v neposlední řadě bych chtěl pogratulovat vítězi, kterým se opět stal Ass.

Jméno 1. sekce 2. sekce 3. sekce 4. sekce 5. sekce Celkem t.b. Body
Ass 96 441 278 233 50 1098 10
Shmade 314 266 158 193 432 1363 8
Michal Moučka 245 502 290 420 114 1571 6
Xtepn01 355 438 458 291 418 1960 4
Peter 480 534 480 379 406 2279 3


Průběh 3. závodu LTTT

19. července se v Pražské Satalické oboře konal třetí závod Mistrovství LEGO Technic Truck Trial 2008.

Třetího závodu se zúčastnil stejný počet soutěžních posádek jako v druhém - tedy pět. Tři vozy zůstaly více méně beze změn, ale dva vozy doznaly takových úprav, že se nakonec na startu objevily zcela nové a sice Shmadea a Petera.

Počasí letos Satalickému závodu přálo a tak se celý závod jel za krásného počasí. Po tradičním rozlosování se přistoupilo k samotným závodům v soutěžních sekcích. Tentokráte pořadatelé pro závodní teamy přichystali o jednu sekci více, takže na soutěžící čekalo 6 soutěžních sekcí.

1) Jako většina, tak i úvodní sekce 3. soutěžního dne byla vytvořena na svahu. Divácky nejatraktivnější brankou byla branka umístěná ve strmém srázu. Jako první zde soutěžní klání zahájil Shmade se svým zcela novým vozem. Po projetí lehkých branek v úvodu sekce došlo na onu těžkou. Bohužel pro jeho vůz byla nezdolatelným místem a tak zde jeho vůz skončil. Druhý se na trať vydal Peter, taktéž s úplně novým vozem. Bohužel auto připomínající vozy Tatra doplatilo jako skutečné na neduhu nízko položené nosné roury. Vozidlu se tedy podařilo zdolat jen branku startovní. Třetí se na trať vydal Michal Moučka. Zdolání úvodních branek proběhlo velmi snadno, ale při nájezdu do osudové se vozidlo sesulo po kořenech až do mlíka a tak další cesta byla již nemožná. Po třech projetých brankách musel tedy i Michal tuto sekci předčasně ukončit. Čtvrtý se na trať vydal Xtepn. Bohužel vozidlo doplatilo na past v podobě maximálního počtu změn směru jizdy a tak skončilo taktéž jako Peterovo auto jen s úspěšně zdolanou startovní brankou. Poslední se na trať vydal Ass. Úvodní branky vozidlu nečinily sebemenší problémy a tak došlo až na atraktivní sráz. U všech očekávaný pád se však nekonal. Ass bravůrně celou situaci zvládl i když za cenu zlomené - neprojeté branky. Díky dokončení jízdy cílovou brankou to však byla jediná kaňka na jeho výkonu.

2) Druhá sekce byla vytvořena opět na svahu s jednou brankou v bočním náklonu a dvěma ve svahu. Jako první se na trať vydal Peter. Bohužel Peterovi se po úvodním snažení uvolnily páky od řízení a tak sekcí projel rovnou do cíle. Druhý se na trať vydal Michal Moučka. Michalovi se také moc nedařilo a tak ani jemu se nepodařilo zdolat všech pět branek v sekci. Třetí se do této sekce podíval Xtepn. Ač měla sekce dostatečný prostor k manévrování, tak pro Xtepnovo auto byl malý. Bohužel, vůz spadl opět do pasti povoleného počtu změn směru jízdy mezi dvěma brankovými poly a tak své učinkování musel ukončit jen s úspěšně zdolanou startovní brankou. Předposlední se na trati objevil šampión Ass. Již první kroky všem ukázaly, že nebude pochyb, kdo si s tratí poradí nejlépe. Ass si hravě poradil se všema brankama a tak tuto sekci projel bezkonkurenčně nejlépe. Poslední se do sekce podíval Shmade. V sekci si počínal celkem dobře. V úvodu vynechal branku v bočním svahu a rovnou se pustil do dvou branek umístěných v kopci. Bohužel při výjezdu do druhé branky z dvojice, zapomněl řidič sundat nohu z plynu a tak vůz projel až do ohraničující pásky - tzv. mlíka. Ještě, že zde zrovna nestáli žádní diváci.

3) Ve třetí sekci se jako první ukázal Moučka. V úvodu se Michal pustil rovnou do obtížné branky vedoucí vozidla přes kořen. Branku se mu nakonec zdolat podařilo, avšak za cenu defektu. Při přejezdu se zablokovalo jedno z kol, které po následném uvolnění rozlomilo své převody. Michal tedy zvolil strategii dojet alespoň do cíle, což se mu nakonec podařilo i za cenu odpadávajících zbytků převodů z jeho vozu. Druhý se na trať vydal Xtepn. Bohužel Xtepnovo vozidlo uvízlo na onom úvodním kořenu a tak vozidlo svoji jízdu muselo ukončit jen s úspěšně zdolanou startovní brankou. Třetí se na zdolání branek vydal Ass. Opět všem ukázal jak se to má jezdit. Žádná z branek pro jeho vůz nebyla větší překážkou a tak sekcí projel bez ztráty kytičky jen s pár doteky absolutně nejlépe. Předposlední se na trať vydal Shmade. Shmaed zvolil podobnou strategii jako Ass před ním a tak v úvodu chytře projel snadnou brankou v úvodu a teprve pak se vydal na výše zmíněný kořen. Bohužel ten se i jemu stal osudný a tak zde své počínání musel předčasně ukončit. Poslední kdo se na trati objevil byl Peter. Bohužel Peterovi se nepodařilo projet ani snadnou branku v úvodu a tak stejně jako Xtepn před ním, musel své počínání ukončit jen se zdolanou brankou startovní.

4) Další sekce, byla sekce ze všech nejvíc hrozivě vypadající, díky četným kořenům. První se na trať vydal Xtepn. Bohužel opět doplatil na past v podobě limitu změn směru jízdy a tak ani zde neprojel více jak startovní brankou. Druhý se na trati objevil Ass. S tratí si poradil oproti ostatním více než dobře a tak i přes absenci jedné branky sekci nakonec projel opět výrazně lépe než jeho soupeři. Třetí se na trať vydal Shmade. Bohužel jeho vozidlo si řeklo dost a tak při cestě k cílové brance vypovědělo službu úplně. Čtvrtý se na trati objevil Peter. Z počátku vše naznačovalo, že jeho průjezd sekcí opět nebude nijak zvláštní, ale nakonec se Peterovi podařil jeho nejlepší výsledek v celém závodě. Byť projel jen startovní a cílovou branku, byl toto jeho nejlepší výkon. Poslední se na trati ukázal Moučka. Michal chtěl všem ukázat jak se tato sekce měla projíždět a tak vedl své vozidlo přes nebezpečně vyhlížející kořeny a díry. To už však bylo moc i na jeho vůz a tak jeho jízda nakonec skončila efektním karambolem a pádem. Tak takhle tedy ne, pane řidiči!

5) Předposlední sekce byla vytvořena opět na svahu pokrytém četnými kořeny. První se na trati ukázal Ass. Zde opět ukázal jak se to má jezdit a co jeho vozidlo dokáže. Opět sekcí projel bez větších problémů a tak si zajistil svůj nejlepší výsledek tohoto závodního dne - pouze 56 t.b. Druhý se na trať vydal Peter, jelikož Shmade podroboval svůj vůz důkladné opravě. Ani zde se mu moc nevedlo, jelikož se na vozidlu vyskytl opět technický problém v podobě nefunkčního řízení. třetí se na trať vydal už Shmade s opraveným vozem. Bohužel jak se ukázalo oprava nestačila, jelikož i zde došlo k značnému poškození, taktéž v řízení. Předposlední se zde ukázal vůz Michala Moučky. Michal se snažil jet s vozem ve stopách před ním úspěšného Asse. Z počátku se strategie zdála být úspěšnou, avšak po druhé brance se ukázalo, že jeho vůz je méně obratný a tak nakonec jeho cesta skončila dalším karambolem. Poslední se na trať 5. soutěžní sekce vydal Xtepn. Ani zde se smůlu nepodařilo prolomit a tak vůz ukončil svoji jízdu opět krátce po startu.

6) Poslední šestá sekce 3. závodu byla vytvořena v hustém travnatém porostu. První se na trati ukázal Shmade s opětovně opraveným vozem. Bohužel ani zde se vozu nevyhnuly technické problémy a tak po dvou projetých brankách opět musel předčasně své počínání v sekci ukončit. Druhý kdo se vydal na svoji poslední sekci 3. závodu byl Peter. Peter se vydal rovnou do branky na vrcholu kopce, kterou se mu podařilo bez větších problémů zdolat. Při cestě k dalším brankám se mu však stal osudný hustý travnatý porost. Tráva se nabalila na většinu převodů v převodovce, což vedlo k zablokování pohonu a tak musel Peter své počínání v dobře rozjeté sekci předčasně ukončit. Třetí se do sekce podíval Moučka. Moučka zvolil podobnou strategii, jako Peter. Avšak jemu se podařilo trávě vyhnout a tak se dostal až za třetí branku. Čtvrtá branka vedla rovnou k cílové, avšak další trs trávy postupu vozidlu zabránil a tak zde musel své počínání Michal ukončit. Předposlední se na svoji poslední sekci vydal Xtepn. Také jako předchozí dva vozy jel Xtepn rovnou do vrchní branky, kterou se mu podařilo taktéž zdolat. Avšak jako Peter i on zde díky travnatému porostu musel svoji jízdu předčasně zakončit. Poslední se na trať vydal Ass, který opět ukázal, že ani zde není pro něj větší překážky. Jeho vozidlu se i zde podařilo projet všemi brankovými poli a jako jedinému tak i projet cílovou brankou, kterou takto zakončil celé soutěžení 3. závodu LTTT.

Takový byl tedy průběh již třetího závodu letošního mistrovství LTTT. Závěrem bych chtěl poděkovat divákům, kteří si udělali na sledování závodu čas a v neposlední řadě bych chtěl pogratulovat vítězi, kterým se opět jako v prvním i druhém závodě stal Ass.

Jméno 1. sekce 2. sekce 3. sekce 4. sekce 5. sekce 6. sekce Celkem t.b. Body
Ass 118 87 64 126 56 92 543 10
Michal Moučka 294 252 222 412 346 324 1850 8
Shmade 268 282 355 323 340 354 1922 6
Peter 408 394 418 291 329 329 2169 4
Xtepn01 464 426 406 463 408 351 2518 3


Průběh 4. závodu LTTT

16. srpna se konal již čtvrtý závod 2. Mistrovství LEGO Technic Truck Trial 2008.

Čtvrtým závodem se seriál přehoupl do své druhé poloviny a tak na závodní teamy čekala další novinka mistrovství 2008. Soutěžící opustili Prahu a následující závody absolvují zcela v novém prostředí. První mimopražská lokalita byla zvolena v městě Kadaň. Závodu se bohužel zúčastnily jen čtyři soutěžní posádky, což však na atraktivitě závodu vůbec neubralo - spíše naopak. Tři vozy zůstaly více méně stejné, poslední vůz ve startovním poli řízený Shmadem byl úplně nový.

Počasí letošnímu mistrovství dosud přeje jen z 50% a tak na závodníky čekal více méně jen deštivý den. V úvodu závodního dne bylo vidět, že v posádkách panuje jistá nervozita způsobená zcela novým prostředím, ale jistě také z vědomí, že Ass již může získat mistrovský titul. Jak se nakonec posádky poprali s nepřízní počasí, novou lokalitou a zda-li se Ass stal předčasně mistrem se dočtete v následující recenzi 4. závodu LTTT.

1) Opět bylo pro soutěžící předpřipraveno 6. soutěžních sekcí. V úvodu došlo k technické přejímce nového vozu a poté se již přistoupilo k samotným závodům. Číslo 101 si tentokrát po losu vylosoval Peter a tak zahájil soutěžní den.
Sekce byla vytvořena na kořenech stromu, na kterém bylo i několik neplatících návštěvníků z řádu sršňů. Ani pořadatelé neměli odvahu tuto skupinku rozehnat či z nich vymoci vstupné a tak zůstali stálými diváky této první sekce. Peter po projetí startovní branky se snažil navézt svůj vůz k další brance, avšak zde se vyskytl velký problém v hnacím ústrojí první nápravy a tak musel nedobrovolně ze sekce odstoupit a dát svůj vůz do pořádku na další sekce. Druhý se na startu s č. 102 objevil Shmade. Shmade taktéž projel startovní brankou bez větších problémů a vydal se na cestu k další. Bohužel si však nevšiml značení branek a tak si vyčerpal povolený počet změn směru jízdy. Do další branky se již tedy nedostal, takže též musel tuto sekci předčasně ukončit. Třetím soutěžícím se startovním číslem 103 se na trať vydal leader startovního pole - Ass. Hned úvodní branky opět naznačili, kdo je tu pánem. Ass postupně zdolával jedno brankové pole za druhým a tak sekcí projel s minimální bodovou penalizací. Poslední se na trať vydal Michal Moučka, kterému los pro tento závodní den přisoudil startovní číslo 104. Michal si taktéž vedl velmi dobře. Po startovní brance nasměroval vozidlo do další branky, kterou zdolal trochu kaskadérským kouskem. Bohužel zpět se mu nepovedlo se jí vyhnout a tak byl nucen brankovým polem projet ještě jednou, tentokráte však v opačném gardu, za což byl příslušně penalizován. Další branková pole již projel bez větších problémů a na Michala čekal už jen výjezd ze sekce. Bohužel větší rozměry jeho vozu zapříčinily časté změny ve směru jízdy a tak se Michalovi do cíle dostat nepodařilo a musel závod v této sekci předčasně ukončit.

2) Druhá sekce byla první skalní sekcí tohoto závodu. Trať byla vedena výhradně po sklaním podloží a tak na závodníky čekal velmi tvrdý terén. První se na trať vydal Shmade. Vůz navedl na první brankové pole nacházající se v bočním náklonu. Boční náklon vozu a horší řízení zapříčinily i poškození dalšího brankového pole a tak Shmade musel zamířit k další bráně umístěné na vrcholu skály. Po jejím zdolání zamířil díky předem poškozené bráně rovnou k cíli. Bohužel velký počet změn směru jízdy zapříčiněný defektem zatáčení jedné přední nápravy měly za následek její nezdolání a tak Shmade musel sekci ukončit těsně před cílem. Další vůz s č. 103 řízený Assem si s první brankou poradil lépe a rovnou zamířil i do vedlejší druhé branky, kterou se mu též podařilo bez větších problémů projet. Další cesta vedla do branky umístěné na vrcholu skály. Průjezd branky nečinil Assovi žádné potíže a tak už zbýval jen sjezd a průjezd cílovou brankou. Ass však tuto situaci podcenil a tak při sjezdu z vrcholu skály se vůz nekontrolovaně převrátil a spadl dolů, čímž jízda skončila. Dalším jezdcem kdo se vydal na trať skrápějící mírným počátečním deštěm byl Moučka. Michal si vedl podobně jako Ass, avšak Michalovi se do cíle dostat podařilo a tak byl prvním kdo protnul cílovou branku této sekce. Posledním se na tuto trať vydal Peter. Peter zvolil jednodušší a lehčí variantu. Po úspěšném projetí branky v náklonu se tak jako Ass rovnou pustil do vedlejší branky, kterou se mu jen těsně podařilo zachovat. Jelikož déšť sílil a skála se stávala kluzčí zvolil Peter cestu jistoty. Po zdolání předešlé branky již nezamířil do branky umístěné na skále, ale rovnou do cílové, kterou také úspěšně zdolal.

3) Třetí, stejně jako druhá sekce, byla vytvořena na skále. Bohužel díky neutichajícímu déšti se tato sekce stala velmi kluzkou a nebezpečnou. První se na ni vydal Ass. Úvodní branky mu nečinily sebemenší problémy a tak dojel až ke strmému srázu, který vedl do dolní poloviny sekce s cílem. Díky však již velmi kluzkému povrchu se vozu nepodařilo udržet stabilitu a tak se vůz zřítil dolů. Druhý se na trať vydal Moučka. Po úvodních brankách opět přišel na řadu strmý skalní sráz. Zde s přispěním větších rozměrů vozu, oproti Assovi a také jisté dávce štěstí se vůz šikovně smýkl po skalní stěně a dolů se dostal. Zde již na Michala čekala jedna lehčí branka a cíl. Bohužel po jejím zdolání Michal podcenil situaci a při cestě k cílové brance vůz převrátil. Třetí se na trati objevil vůz Petera. Povrch byl už velmi kluzký a místy se už vytvářely i kaluže vody. Proto ani úvodní branky už nebyly tak snadné na průjezd. Avšak Peterovi se to nakonec podařilo a i on se pokusil o sjezd. Vlivem kluzkého povrchu se však Peterovi nepodařilo dostat s vozem na vhodnější místo a tak se vůz nekontrolovaně zřítil dolů. Poslední se na této sekci ukázal Shmade. Bohužel Shmade převrátil svůj vůz už v jedné z úvodních branek a tak se ani ke strmému srázu nedostal.

4) Čtvrtá sekce zavedla soutěžící pod stromy, kde na soutěžící tolik nepršelo. Sekce byla vytvořena v mírném travnatém svahu vedoucí kolem stromu. První se na start postavil vůz č. 104. Michal vedl svůj vůz velmi citlivě přes každé brankové pole a tak i po zdolání cílové branky a projetí všech předchozích se mu podařilo dosáhnout velmi kvalitního výsledku. Po skončení dne se nakonec ukázalo, že to byl ten nejlepší. Druhý se na trať vydal Peter. Po projetí tří jednodušších brankových polí v první polovině trati se na voze vyskytla technická závada. Defekt zapříčinil nemožnost vozu couvat a tak Peter musel sekci předčasně ukončit. Předposlední se do této sekce vydal Shmade s vozem č. 102. Shmade jel podobně jako Peter a Michal, ale díky zlomení spoustě brankových tyčí bodová ztráta narůstala. Bohužel při snaze projet předposlední brankové pole došly možné povolené změny směru jízdy a tak Shmade musel taktéž po třech projetých brankách jízdu ukončit. Poslední se na trať vydal Ass. Assovi se zde ale moc nevedlo. Po projetí dvou prvních branek se mu nepodařilo projet branku další a tak byl nucen pokračovat až ke čtvrté brance. Na této cestě však vyčerpal všechny možné změny směru jízdy a tak i tuto branku musel vynechat a všechno musel vsadit na poslední kartu, kterou byla cílová branka. Bravůrním ovládáním vozu a vynikajícím vozem samotným se mu tento, na první pohled nemožný úkol, zdolat podařilo a cílovou branku protnul.

5) Předposlední sekce byla stále pod stromy. Jednalo se o dosud nejdelší sekci v dosavadním šampionátu LTTT. Na závodníky byl připraven velmi dlouhý sjezd z dlouhého svahu v travnatém lesním terénu, místy zpestřený hrboly a drny. Bohužel jeden z těchto hrbolů s drnem zapříčinil, že se do sekce nakonec nepodíval nikdo. Hned v úvodu sekce u startovní branky byl hrbol umístěn tak nešťastně, že většina soutěžních posádek skončila hned zde. Sekce se nakonec ukázala tak náročná, že ani specialistovi na sjezdy Moučkovi se zde nepodařilo prosadit a dokonce svůj vůz převrátil ještě ve startovní brance.

6) Poslední šestá sekce 4. závodu byla vytvořena opět na skalním povrchu. Déšť sice přestal, ale povrch zůstal velmi kluzký a tak i zde se mnoho posádek daleko nedostalo. První se na trať vydal Shmade. Po projetí startovní branky se Shmade pokusil nastavit své vozidlo do dobré pozice k výjezdu do dalšího brankového pole. V soustředění na umístění vozu do ideální pozice však opomněl kontrolovat pásku ohraničující konec sekce a tak s vozem zajel hluboko za ni a tím byla jeho jízda předčasně ukončena. Druhý se na trať vydal Ass. Ass si tzv. mlíko již pohlídal a tak se vydal k druhé bráně umístěné na skále. I přes velké problémy zapříčiněné kluzkým povrchem tuto branku těsně zdolal. Avšak tato branka se stala tou poslední, kterou Ass v tomto závodě projel. Do dalších se mu již dostat nepodařilo a tím pro něj 4. závod skončil. Předposlední se na start postavil Michal Moučka. Stejně jako Assovi se i Michalovi podařilo zdolat dvě branky. Po zdolání branky na skále se však pokusil dojet do cíle, avšak díky malému počtu změn směru jízdy se mu do ní nasměrovat vozidlo nepodařilo. Poslední závodní vůz, který celý závodní den ukočil, byl truck se startovním číslem 101. Peter chtěl opět zvolit cestu jistoty a tak svůj vůz ihned po startu nasměroval do cílové branky. Bohužel opět se na jeho vozidle objevil problém s couváním a tak se mu do branky trefit nepodařilo a musel sekci taktéž předčasně ukončit.

Takový byl tedy průběh čtvrtého závodu letošního mistrovství LTTT. Závod to byl i přes nepřízeň počasí vydařený. Závěrem bych chtěl poděkovat divákům, kteří si udělali na sledování závodu čas a dorazili. V neposlední řadě bych chtěl pogratulovat vítězi, kterým se opět, i když tentokrát velmi těsně, stal Ass. Díky tomuto vítěztví se mu podařilo, již dva závody před koncem si zajistit mistrovský titul 2. Mistrovství LTTT.

Jméno 1. sekce 2. sekce 3. sekce 4. sekce 5. sekce 6. sekce Celkem t.b. Body
Ass 74 266 275 250 500 358 1723 10
Michal Moučka 310 191 232 72 560 370 1735 8
Peter 422 179 307 272 488 426 2094 6
Shmade 426 374 340 318 532 400 2390 4


Průběh 5. závodu LTTT

6. září se konal poslední závod 2. Mistrovství LEGO Technic Truck Trial 2008. Pro tento závod byla vybrána druhá mimopražská lokalita a sice Těptín.

Z důvodu postupné nízké účasti bylo rozhodnuto, že tento závod bude konečný a šestý závod byl proto anulován. Pro tento závod se počasí umoudřilo a tak soutěžící strávili sluncem přeplněný den. Již v předešlém závodě si Ass zajistil svůj mistrovský titul a tak se zraky v tomto závodě upřely na souboj o druhou, resp. třetí příčku, o kterou sváděli boj Michal Moučka a Shmade. Jak nakonec tento souboj dopadl se dočtete v následující recenzi 5. závodu LTTT.

1) Již tradičně bylo pro soutěžící předpřipraveno několik rozmanitých soutěžních sekcí. Závodu se opět zúčastnilo jen kvarteto posádek a tak závod proběhl v celkem rychlém duchu.
Úvodní sekce tvořily dvě hromady hlíny porostlé místy trávou. Při úvodním rozlosování si Ass vylosoval startovní číslo 101, které takto symbolicky též ukázalo na mistra letošního mistrovství. Ass tedy zahájil soutěžní den a jako první se vydal na trať. Jeho vůz se bez sebemenších problémů vyškrábal na vrchol první hromady. Následný sjezd byl jen oddechovou pasáží a tak se vůz mohl vydat na druhou hromadu. Opět jako v prvním případě, výjezd vozu nečinil žádné potíže a tak Ass mohl bezproblémově procouvat i branku na sjezdu. Ass jizdu zakončil ukázkovým projetím cílové branky a sekci tak zakončil opravdu jen s minimální bodovou ztrátou. Další se na trať vydal Peter. Jeho vůz však měl problémy již při výjezdu na první hromadu a tak se Peter rozhodl kopec vynechat a projet s vozem okolo po svahu. Bohužel svah vůz svedl moc těsně k cílové brance, kterou vůz poškodil a tak musel Peter jízdu ukončit. Třetí se na trať se svým vozem vydal Michal Moučka. Ani Michalův vůz si s úvodním kopcem neporadil a tak došlo taktéž k objízdné trase. Michal si však brzo vyčerpal povolený počet změn směru jízdy mezi brankovými poli, díky kterému se mu již nepodařilo dostat do další branky a tak i on musel svoji jízdu předčasně ukončit. První sekce byla zakončena jízdou vozu číslo 104. Shmade se taktéž pokusil o zdolání úvodního svahu. Už to vypadalo, že tento vůz bude druhý, který se na vrchol dostane. Bohužel při průjezdu první brankou umístěnou ve svahu se vůz zastavil. Kola hrabala, ale vůz se ne a ne pohnout dál. Nakonec došlo k defektu u předních náprav a tak Shmade musel tuto sekci též předčasně ukončit s taktéž projetou jen startovní brankou.

2) Druhá sekce byla vytvořena v kopci u dvou velkých kamenů. Soutěžící měli po startu na výběr průjezd dvěma brankami vedoucími dolů. První se do sekce vydal Peter a po průjezdu startem nasměroval svůj vůz rovnou do bližší brány. Pomalu svůj vůz navedl k hraně sjezdu. Bohužel sjezd byl pro jeho vůz až moc příkrý a tak se vůz po předku převrátil na střechu. Další se na trať vydal Michal. Jako Peter před ním, zvolil stejnou strategii jen s tím rozdílem, že do branky couval. Bohužel i pro něj byl svah moc prudký a tak i jeho vůz se převrátil, tentokráte přes zadek. Třetí se do osudné branky vydal Shmade a také po zpátku. Též jako jeho dva předchůdci svůj vůz obezřetně navedl k hraně svahu a pustil se do strmého sjezdu. Povedlo se! Vozu se podařilo sjezd zdolat a tak se mohl vydat vstříc dalším brankám. Co čert ale nechtěl, nevýhodná pozice vozu zapříčinila velké množství změn směru jízdy a tak se již do další branky vůz nedostal. Shmade tak musel své působení v této sekci předčasně ukončit. Poslední se na vrcholu připravilo vozidlo Asse. Ass stejně jako Michal a Shmade vjel do sekce couváním. Bohužel se mu nepodařilo vozidlo ihned nasměrovat do osudové branky a tak se pokusil vydat k druhé alternativní brance. Vozidlo však na druhém kamenu při nájezdu do brány podklouzlo a tak i vůz s číslem 101 skončil v kotoulech.

3) Další sekce byla také tvořena z větší části kameny, resp. jedním velkým kamenem. První se na trať vydal Michal. Bohužel vůz hned po startu zapadl levým předním kolem do menší brázdy, ze které se už vozu dostat nepodařilo a tak jízda skončila skoro dřív než začala. Další vyjel Shmade. Jeho vůz celkem bez potíží vyjel na kámen, kde byla připravena opačná branka. Bohužel do té se mu nepodařilo svůj vůz dostat a tak svedl svůj vůz strmým srázem z kamenu rovnou k cílové brance. Opět se mu sráz podařilo zdolat a i s velmi poškozeným vozem se vůz nakonec skrz cílovou branku dostal. Třetí se do sekce vypravil Ass. Bez větších problémů zdolal opačnou branku na kamenu a tak mohl svůj vůz navézt na cestu skrz průrvu mezi stromem a kamenem. Průrva díky velmi těsnému prostoru vozu způsobovala velké problémy, které při výjezdu vyvrcholily pádem a tím ukončením jízdy. Na startu této sekce tak už zbýval jen vůz Petera. Peter se pustil rovnou k brance před průrvou. Zde se však setkal s nepříjemným stromkem, který se zachytil na spodku jeho vozu tak nešťastně, že Peter musel svoji jízdu předčasně zakončit.

4) Čtvrtá sekce byla třetí a poslední sekcí, která měla většinu branek umístěných na velkém kameni. První se do sekce vydal Shmade. Svůj vůz navedl nejprve na branku umístěnou na hraně kamenu. Průjezd nečinil žádný problém a tak se mohl vrátit zpět a pokračovat k další brance umístěné na vrcholu kamene. Vůz si opět s náročným výjezdem poradil a tak se vydal do další branky umístěné pod kamenem v bočním náklonu. Zde se mu však nepodařilo vůz nasměrovat přesně a branku poškodil a tak musel vyrazit rovnou k brance poslední - cílové. Na cestě však nešťastně uvízl na jednom z menších kamenů a díky vyčerpání pravidla o povoleném počtu změn směru jízdy musel své počínání ukončit. Druhý se na trať vydal Ass. Svůj vůz s číslem 101 navedl rovnou k výjezdu na vrchol kamene, který byl pro auto lahůdkou. S vozem tedy dále pokračoval ke dvěma brankám pod kamenem. Ani jedna z branek umístěných v bočním náklonu však pro vozidlo nebyla žádnou hrozbou a tak se Ass mohl pohodlně vydat do cíle. Finální výjezd k této brance byl jen exhibicí a tak Ass opět sekci zakončil jen s minimální bodovou ztrátou. Další v pořadí kdo měl auto na startu byl Peter. Stejně jako Ass před ním, tak i Peter navedl svůj vůz rovnou na výjezd na kámen. Jeho vozu sice výjezd činil jisté potíže, ale nakonec i jemu se nahoru dostat podařilo a tak se Peter mohl vydat dolů. Zde byla v cestě opět branka v bočním náklonu. Vozidlo Petera se k brance šinulo velmi opatrně, jelikož balancovalo opravdu na hraně převrácení. Naštěstí pro Petera a citlivé práci s řízením a plynem se vozu branku zdolat podařilo a tak se vůz mohl vydat k druhé podobné brance. Na cestě však došlo k poškození náhonu jednoho z předních kol, což zapříčinilo malý tah a tak se vůz už k brance a ani k cíli nedostal, čímž musel svoji jízdu zakončit. Poslední se do této sekce vydal vůz číslo 103 Michala Moučky. Stejně jako jeho dva soupeři i on si vybral cestu vedoucí rovnou na vrchol kamene. Michalovi však štěstí moc nepřálo, jelikož při výjezdu došlo k defektu náhonu jednoho z kol, což zapříčinilo nemožnost výjezd zdolat. Míchal se tedy alespoň pokusil zdolat jednu z dvou branek v náklonu. Michal je bojovník a nic nevzdává a tak se mu nakonec opravdu alespoň tato branka povedla pokořit. Bohužel do cíle již své vozidlo nedostal a tak musel svoji jízdu ukončit.

5) Pátá sekce byla poslední sekcí v trialovém duchu. Byla vytvořena na sjezdu ve "schodovitém" terénu z drnů a kamenů. První se do sekce vydal Ass. Bohužel i mistr tesař se jednou utne a tak došlo i na Asse. Hned za vjezdem se jeho vůz potýkal se zákeřnýma šiškama, které zabránily výjezdu na kámen. Jedna z nich pak zapříčinila svezení vozu do tzv. mlíka a tím byla jeho jízda ukončena. Druhý se na trať vydal Peter. Peter byl již opatrnější a tak se dostal k první brance na prvním schodu, tvořený kemenem porostlý mechem. Tento kámen se však vozu stal osudný, jelikož na něm zůstal viset, čímž jeho jízda skončila. Michal byl třetí, kdo se na trať podíval. Jeho vozu se nakonec podařilo dostat přes všechny nástrahy schodovitého terénu. Před cílem však ještě byla volbou jedna branka nasměrována naopak na výjezd. Michal se rozhodl, že se ji pokusí zdolat. Bohužel sypký povrch tomuto plánu zamezil a tak si Michal vyčerpal možné změny a do cíle se již nedostal. Poslední se na trať vydal Shmade. I jeho vozu se podařilo dostat přes schody avšak při posledním došlo k defektu. Těžký terén a dopad vozu zapříčinily poškození ovládacích táhel od řízení a tak se vozidlo stalo neovladatelným. Shmade tak svoji jízdu raději ukončil v domnění, že do cíle bez řízení se nelze dostat. Vozidlo tedy bylo odpískáno. Shmade však mimosoutěžně dojezd do cíle zkusil a k překvapení všech, vozidlo do cíle skoro bez problémů dojelo - škoda.

6) Poslední šestá sekce 5. závodu byla jakousi novinkou a tak trochu předznamenala jakým směrem se nejspíše budou závody ubírat v dalším roce. Pro soutěžící byla připravena rychlostní sekce tvořená jednoduchým okruhem jen s kontrolními místy. Soutěžní vozy tak symbolicky opustily těžký terén tvořený lesy, kořeny, skalami atp. a dostaly se na prašné a travnaté cesty. Sekce byla měřená a výsledné pořadí bylo určeno přepočtením výsledného času na trestné body plus připočtení případných penalizací za doteky v kontrolních brankách. Soutěžící si před závodem letmo porovnali své vozy a jejich zpřevodování a všichni byli v napětí jakých časů a rozdílů se dosáhne. První se na trať podle losu vydal Peter. Z porovnání vyplynulo, že jeho vůz byl sice nejsilnější, ale tím také nejpomalejší. Toto se potvrdilo i při průjezdu cílovou brankou, kterou jeho vůz projel v čase cca 7,5 minuty. Další se na start připravil vůz Michala Moučky. Jeho vůz měl o něco rychlejší předpoklady a tak se čekalo, zda-li se toto odrazí i v celkovém čase. Michal sekcí opravdu projel o poznání rychleji a časomíra v cíli ukázala čas o skoro dvě minuty míň, tedy cca 5,5 minuty. Třetí se na startovním roštu postavil Shmade a jeho vůz. Shmade si taktéž vedl velmi dobře a i jeho vůz ukázal, že je ještě rychlejší než Moučkův. Shmade jeho vůz prohnal cílem v čase o další minutu rychleji než Michal Moučka, tedy cca 4,1 minuty. Poslední se na trať vydal šampion Ass. Ass hned od startu nikoho nenechal na pochybách, že jeho vůz je opravdu to nejlepší co se za celou éru českých Lego závodů na startu ukázalo. Jak si vůz vedl s naprostou lehkostí v trialu, vedl si se stejnou lehkostí i zde. Ass se svým vozem trať vyloženě prolétl a čas stlačil o další minutu níž na 3:08 a to bez jakékoliv další penalizace.

Takový byl tedy průběh pátého, posledního závodu letošního mistrovství LTTT. Závěrem bych chtěl poděkovat všem soutěžícím, kteří se zapojili do soutěžního klání a vydrželi až do posledního závodu. Ještě jednou také gratuluji vítězi a zároveň mistru LTTT 2008, kterým se stal Ass a jeho bezkonkurenčně nejlepšímu vozu Mercedes-Benz Unimog 6x6.

Jméno 1. sekce 2. sekce 3. sekce 4. sekce 5. sekce 6. sekce Celkem t.b. Body
Ass 35 438 278 58 408 0 1217 10
Shmade 423 382 282 325 340 65 1817 8
Michal Moučka 427 354 428 349 335 138 2031 6
Peter 432 320 423 322 434 257 2188 4