Reportáže ze všech závodů 1. Mistrovství LTTT.


Průběh 1. závodu LTTT

Před samotným zahájením závodů si nejprve jezdci vylosovali svá startovní čísla a poté byla vylosována i první sekce. Jako první na závodníky tedy vyšla Bejvrova sekce.

1) Byla vytvořena z nafukovacího člunu, na kterém bylo připraveno několik nájezdů a sjezdů pomocí lepenky a vnitřek člunu byl vysypán kostkami. Jakožto pořadatel LTTT musím za tuto překážku dát Bejvrovi velké uznání jelikož šlo o velmi zajímavý a dobrý nápad. Hned v úvodu čekalo na jezdce velmi strmé stoupání, které vozy přivedlo na hranu člunu, kde na jedné straně byl volný prostor, kde v případě nepozornosti čekal na závodníky nelítostný pád a na straně druhé, lavor plný kostek. Po výjezdu na jezdce čekala druhá branka, která byla umístěna ve svahu vytvořeném na hraně člunu. Po překonání se museli jezdci dostat přes nestabilní kostky ke třetí brance, za kterou na závodníky čekal velmi strmý sjezd zpět na zem. Další branka byla opět připravena nahoře za velkým a strmým stoupání. Cílové branky se závodníci mohli dočkat jen pokud opět sjeli zase dolů.

První, díky losu, se na sekci vydal Otaznik. Jeho jízda byla velmi technická a rozvážná a žádný krok nebyl nijak uspěchaný. Díky této rozvážnosti se jako jediný prokousal všemi nástrahami a pokořil všech pět branek s celkovým počtem 30 trestných bodů. Jako druhý vyrazil na trať Peter. již první stoupáni přidělalo velké starosti, ale nakonec po dobrém řízení se podařilo tento problém vyřešit. Bohužel horší ovladatelnost vozu zapříčinila, jen projetí dvou z celkem pěti branek a nakonec muselo být přistoupeno, i k prvnímu vyprošťování vozidla ze sekce. Peter si tedy za tuto sekci připsal 313 trestných bodů. Třetí se na sekci dostal Michal Moučka. I jeho velmi potrápilo strmé stoupání a následné brodění v kostkách, ale nakonec se mu podařilo projet tři z pěti branek a tak tuto sekci dokončil s 204 t.b. Poslední do sekce vjel Bejver. Jelikož se jednalo o jeho výtvor, očekával se jeho velký úspěch. A skutečně, již po prvních ujetých centimetrech bylo vidět, že ji má dobře naučenou a všemi brankami projížděl bez sebemenšího zaváhání. Bohužel toto tempo se stalo osudné. Při posledním sjezdu již k cílové páté brance malá nepozornost při řízení zapříčinila velmi efektní pád vozidla dolů a to přes kabinu. Jelikož vozidlo zůstalo po dopadu kolama vzhůru, přistoupilo se k dalšímu vyprošťování. Nebýt tohoto zaváhání bylo by konto čisté, takto si Bejver připsal 80 t.b.

2) Druhou vylosovanou sekcí, byla Otaznikova. Již její sestavení vzbuzovalo v jednotlivých soutěžících jisté rozpaky. Hned v úvodu na závodníky čekal průjezd přes hrbol, který Peter a Michal museli řešit přejetím přes jeho hranu a tím bohužel nasbírat trestné body. Poté se závodníci dostali ke svahu, který na první pohled nevypadal nijak náročně, avšak opak byl pravdou. Pokud se závodníkům podařilo vyjet až na vrchol, čekal je sjezd ze svahu se strmostí více než 70°. Bohužel nikomu se nepodařilo se sem ani dostat. Ani cíl však pro závodníky nebyl zadarmo a čekalo na ně 75° stoupání pro jednu stranu vozidla.

Bohužel tato sekce se stala opravdovou zkoužkou pro všechny závodníky a to Otazníka jakožto autora nevyjímaje a tak zde nasbírali nejvíce trestných bodů. Peter a Michal se dostali bohužel jen za první vjezdovou branku a tak utržili nejvíce t.b. Peter 361 a Michal 381. Bejver si s tratí poradil celkem dobře a tak si odnesl "jen" 152 t.b. Od Otaznika se očekávalo projetí celé tratě, avšak i on uvízl ve svahu a tak i on musel tuto branku vynechat a tak trať projel se 112 t.b.

3) Třetí sekcí byla Peterova. Ze všech čtyřech sekcí se jednalo o tu nejmenší. Byla tvořena pěti brankami, z čehož jen dvě měli závodníkům dělat větší problémy. Sekci tvořila příjezdová pasáž po Legových kráterových deskách, kde se mnozí přesvědčili, že jsou celkem kluzké. Po překonání totoho zahřívacího úseku na soutěžící čekalo přejetí tří různě velkých a různě poskládaných kamenů, za kterými již byla poslední pátá cílová branka.

První do sekce vjelo vozidlo Bejvra. Po velmi snadném projetí úvodní pasáže však díky špatně zvolené strategii uvízl na zrádných kamenech. Po marné snaze se vyprostit došlo až k uvolnění závěsu jednoho z kol a tak muselo být přistoupeno k vyprošťování. Bejver tak v sekci obdržel 168 t.b. Druhý se na trať vydal Michal Moučka. Bohužel nájezd na první z kamenů byl pro jeho vozidlo nepřekonatelnou překážkou a tak jen díky projetí dvou branek si ze sekce odnesl 323 t.b. Třetí se do sekce pustil Otaznik. Opět předvedl velmi rozvážnou jízdu a ta mu opět přinesla ovoce v podobě projetí celé sekce a získání "jen" 45 t.b. Poslední se na sekci vydal i sám autor Peter. Bohužel i on sám doplatil na kluzkost povrchu a tak v úvodu nasbíral mnoho zbytečných trestných bodů. Naštěstí se mu však podařilo z této situace vyprostit a tak nakonec i on zdolal všechy branky se 72 t.b.

4) Závěrečnou sekcí byla sekce Michala Moučky. Byla tvořena dvěma oddělenýma pasážema, kde první představovala přejezd kopce a druhá byl přejezd plat od vajíček. Poslední sekce naštěstí již nebyla tolik náročná a tak se stala jedinou sekcí, kterou dokončili všichni závodníci. Jediný Peter i zde však bohužel nasbíral několik málo trestných bodů (32).

Doufám, že závody zaujali jak samotné soutěžící, ale i diváky a že na již druhý závod nás bude opět minimálně tolik co nyní. Takový byl tedy průběh prvního závodu 1. Mistrovství LTTT a celkové výsledky a první body do celkového hodnocení jezdců jsou následující:

Jméno 1. sekce 2. sekce 3. sekce 4. sekce Celkem t.b. Body
Otaznik 30 112 45 0 187 10
Bejver 80 152 168 0 400 8
Peter 313 361 72 32 778 6
Michal Moučka 204 381 323 0 908 4

Poslední cenou je vyhlášení budkaře závodu. Díky kompletnímu převrácení Bejvrova vozu přez předek si myslím, že za první závod si tento titul právem zaslouží právě on.


Průběh 2. závodu LTTT

Po technických přejímkách, kde několik jezdců bylo upozorněno, na tažná zařízení, uchycení lan či připevnění reklam bylo vylosováno pořadí soutěžních sekcí. Jako první na závodníky tentokrát čekala sekce Petera, která byla následována sekcemi Otaznika, Asse, Bejvera, Michala a jako poslední na závodníky čekala sekce JardyL.

1) Sekce byl tvořena několika samostatnými celky postavených na základních deskách. První překážkou byl nelítostný hrb útočící na světlost vozů. Po zdolání tohoto místa na závodníky čekala dvojice branek v podobě přejetí vík od LEGO boxů. Poslední částí této sekce byl průjezd polystyrenovou výplní s brankou umístěnou na nakloněné rovině.

První, díky losu, se na sekci vydal vůz č. 101 pilotovaný JardouL. Bohužel díky nízké světlosti vozu a malému výkonu jeho vůz skončil hned na první brance. JardovyL nepomohly ani protesty o nelogičnosti této pasáže a tak byl velmi rychle uveden do reality našich místy velmi obtížných pasáží LTTT! Pro něj tedy tato sekce skončila se ziskem 506 t.b. Další se na sekci vydal druhý nováček, ale bohužel díky obdobným problémům na svém voze jako předešlý závodník skončil hned v úvodu této sekce s 514 t.b. Třetí se do sekce vydal Michal Moučka. Jelikož se účastnil již prvního kola LTTT, uměl si s první překážkou poradit a tak se dostal i k dalším této sekce. Bohužel však díky nevhodně zvolené strategii průjezdu dalších branek skončil tuto sekci předčasně s 217 t.b. Čtvrtý se do sekce vydal Bejver. Díky vysoké světlosti vozu neměl s úvodem sebemenší problém. Avšak ani Bejverovi se problémy nevyhnuly úplně a tak při průjezdu jednou brankou při přejezdu víka se odporoučelo jedno ozubené kolečko a tak zbytek sekce musel odjet jen po třech kolech. Zbytek sekce už projel celkem bez problémů a tak první sekci dokončil se 48 t.b. Předposlední se do první sekce vydal obhájce prvenství Otaznik. Bohužel díky světlosti svého vozu i on musel přistoupit k nouzovému plánu a tak se trestným bodům nevyhnul. Zbytek sekce se místy též ukázal jako zrádný a tak svoji první sekci ve druhém kole LTTT dokončil se 74 t.b. Poslední se na trať vydal sám autor Peter. Podle očekávání si se svojí sekcí poradil nejlépe a tak projel všemi brankovými poli "jen" se 38 t.b.

2) Druhou sekcí v pořadí, byla Otaznikova. Již její sestavení vzbuzovalo v jednotlivých soutěžících opět jisté rozpaky, které se také právem hned v úvodu potvrdily. Sekce oproti prvnímu závodu doznala několika úprav. V úvodu na závodníky čekal velmi strmý výjezd s následným 70° sjezdem známý závodníkům již z prvního závodu LTTT. Pokud toto závodníci zdolali (nebylo jich mnoho) čekalo na ně dvojité přejetí lavoru. Tato sekce by se dala nazvat hrobem teamů LTTT, protože zde došlo na známé dělení plev od zrn!

Bohužel opět se opakovala situace z prvního závodu LTTT a tato sekce se stala opravdovou zkoužkou pro všechny závodníky a to Otazníka jakožto autora nevyjímaje. Krom Otaznika a Bejvera všichni ostatní skončili již v úvodu sekce při výjezdu na kopec. Peter zde ukázal též první boudu, kdy se jeho vozidlo odpouroučelo na záda. Závodníci si tedy připsali další nemalé množství trestných bodů: Ass - 572, Michal Moučka - 560, Peter - 560 a JardaL - 568. První komu se podařilo dostat za první branku byl Bejver. Bohužel pro něj se už ale nedostal za branku druhou a tak i on se s touto sekcí rozloučil a připsal si 480 t.b. Všichni tedy byli zvědaví jak si s touto sekcí poradí sám autor Otaznik. Po prvním výjezdu a následném sjezdu, kdy minul dvě branková pole v pravdě srandovně, přišel na řadu úsek ke kterému se nikdo ani nepřiblížil - první přejezd lavoru. Bohužel nervozita a napětí udělaly své a tak i Otaznik zde skončil. Díky průjezdu dvou brankových polí se se svojí sekcí i on musel, ač velmi nerad, rozloučit s nemalou porcí trestných bodů - 423.

3) Třetí sekcí byla v pořadí Assova. Oproti dvou předešlým přišlo trochu oddechu a tak se očekával spíše bezproblémový průjezd všech posádek.

První do sekce vyrazilo vozidlo K4T Michala Moučky. Ten zde ukázal dokonalou taktiku a rozvahu a tak díky jediné změně směru jízdy dokončil tuto sekci jen se 3 t.b. Jako druhý se do sekce pustil Bejver. Sekci více méně prolétl, takže musel udělat pauzu pro fotografy. Bohužel v závěru sekce trochu podcenil nájezd do branky umístěné ve svahu a tak došlo ke zlomení brankové tyče, za což si připsal 20 t.b. Další do sekce vyrazil Otaznik. Stále velmi zklamaný ze své předešlé sekce zde předvedl opět jízdu jemu vlastní, tedy bezchybnou a tak jako Michal Moučka, jen díky jedné změně směru jízdy si připsal 3 t.b. Čtvrtý se do sekce pustil Peter. Bohužel díky velmi malému rozvoru svého vozu i zde předvedl při jednom sjezdu boudu. Tentokráte však přes předek svého vozu a tak musel své učinkování ukončit s 240 t.b. Předposlední se na trať vydal JardaL. Konečně přišla na řadu sekce srovnatelná dle něj s realitou. Během jízdy si diváci i ostatní soutěžící mohly vychutnat pohled na jeho vozidlo, protože oproti Bejvrovi sekci projel opravdu šnečím tempem. Bohužel ani toto tempo Jardovi nepomohlo a tak sekci projel se ziskem 26 t.b. Poslední tratí projel sám autor. Bohužel i on trochu doplatil na ukvapenost a tak sekci projel se ziskem 26 t.b.

4) V minulém prvním závodě LTTT byla čtvrtá sekce tou poslední. Tentokrát se závodníci dostali však jen do druhé poloviny soutěžního klání. Čtvrtá sekce připadla na Bejvera, který si opět připravil velmi zajímavou trať. Tentokrát se jeho trať skládala z různě poskladané lepenky, díky níž vytvořil velmi členitý a náročný terén.

První se do sekce vydal sám autor a jak se dalo očekávat, tak předvedl absolutně bezchybnou a klidnou jízdu. Bejver tedy svojí sekci prolétl bez jakékoliv chyby a tak mu byla připsána první nula druhého soutěžního dne. Druhý na trať varazil Otaznik. Po průjezdu prvním úsekem přišel na řadu první sjezd. Bohužel vozidlo při sjezdu si vybralo poslední výstupek, ze kterého se už Otaznikovi nepodařilo vymanit a tak musel své učinkování předčasně ukončit se ziskem 346 t.b. Jako třetí se na trať vydal kroutící se speciál Petera. Bohužel trať opět obsahovala velmi náročný sjezd a tak bylo jen otázkou času kdy Peter udělá zase další boudu. Diváci se jí opravdu opět dočkali. Avšak díky délce vozu Peter projel o jedno brankové pole více než Otaznik a tak i s následnou boudou si připsal "jen" 240 t.b. Další na trať vyrazil JardaL. Bohužel terén ukázal své záludnosti a tak své učinkování musel předčasně ukončit již na druhé brance a tak si připsal 425 t.b. Předposlední se na sekci vydal Ass, ale bohužel své učinkování v této sekci musel zakončit na stejném místě jako JardaL a tak jen díky menšímu počtu dotyků branek si připsal 418 t.b. Poslední se do této sekce podíval Michal Moučka. Ani Michal se nedostal za třetí pár branek. Pro diváky však své zápolení ukončil opravdu efektně. Při snaze se vymanit ze spár této opět náročné sekce začaly z jeho vozu postupně odpadávat díly až posledním, který definitivně zápolení ukončil byla celá řídící tyč. Moučka tedy sekci opustil se ziskem 340 t.b.

5) Předposlední sekce byla Michala Moučky. Bylo vidět, že vzešla z jeho minulé, avšak doznala spousty změn - bohužel pro soutěžící k horšímu. Sekce začínala průjezdem přes dva hrby. Poté následoval průjezd skrz branku umístěnou v opravdu prudkém svahu a sekce končila průjezdem opět přes nemalý hrbol.

První se do sekce pustil Otaznik. Bohužel z minulých sekcí jeho vozidlo utržilo mnoho ran a tak musel sekci absolvovat jen s náhonem na 3 kola. Po urputném boji však sekci zdolal a tak si mohl připsat "jen" 66 t.b. Druhý se do sekce pustil Peter. Bohužel byl jsi velmi vědom svého problému a tak aby nepřišla na řadu 4 budka musel nasadit jinou taktitku. Taktika se mu vyplatila a tak absolvoval jen několik vybraných branek a celkově si připsal třetí umístění se 296 t.b. Třetí se na sekci vypravil JardaL. Bohužel jeho vozidlo si ani zde neporadilo s žádnou brankou a tak si připsal 513 t.b. Další se na trať vydal Ass. Jeho vozidlo však mělo podobné problémy jako JardyL a tak i zde musel závod předčasně ukončit a jen díky menšímu počtu kontaktů s brankami si připsal 506 t.b. Předposlední se do sekce podíval její autor. Bohužel nejspíš přecenil schopnosti svého vozu a tak nakonec musel ustoupit třem brankovým polím k nimž přidal další kontakty s brankami a tak si nakonec připsal 318 t.b. Poslední se na trať vydal Bejver. Krom Otaznika byl druhý, který projel všemi nástrahamy této předposlední sekce a tak jen díky pár kontaktům s brankami a několik změn směr u jízdy si připsal 72 t.b.

6) Poslední sekcí, která na závodníky čekala byla sekce JardyL. Jednalo se o poměrně snadný terén vymodelovaný z polystyrenu.

Tato sekce podle předpokladů speciálům závodníkům z prvního kola LTTT nedělala sebemenší problém a tak ji absolvovali většinou s čistým kontem t.b. Jen Peter si připsal pár bodů (12) za nutnou korekci dráhy. Problémy se zde však nevyhly nováčkům. Ass bohužel kvůli defektu zatáčení si musel připsat 328 t.b. a JardaL 286 t.b.

Po odjetí všech šesti sekcí si mohli konečně závodní vozy i jednotliví soutěžící opravdu oddychnout. Druhý soutěžní den byl skutečně velmi náročný a namáhavý. Doufám, že závody zaujaly nováčky, a že na ně nezanevřou i když tentokrát neuspěli. Věřím, že účasti nelitují a že naopak získané zkušenosti jim pomohou se na další závod připravit lépe. Tímto bych chtěl poděkovat a pogratulovat zároveň nováčkovi Assovi, který se statečně probíjel nástrahamy až k samotnému závěru. Nezapomínejte, že stále není vůbec nic rozhodnuto a že se stále každý může stát mistrem LTTT.

Takový byl tedy průběh již druhého závodu 1. Mistrovství LTTT a celkové výsledky a body do celkového hodnocení jezdců jsou následující:

Jméno 1. sekce 2. sekce 3. sekce 4. sekce 5. sekce 6. sekce Celkem t.b. Body
Bejver 48 480 20 0 72 0 620 10
Otaznik 74 423 3 346 66 0 912 8
Peter 38 560 240 240 296 12 1386 6
Michal Moučka 217 560 3 340 318 0 1438 4
JardaL 506 568 26 425 513 286 2324 3
Ass 514 572 26 418 506 328 2364 2

Poslední cenou je vyhlášení budkaře závodu. Díky celkem třem budkám, které ve druhém soutěžním dnu předvedl si tentokrát tento titul právem odnáší Peter.


Průběh 3. závodu LTTT

Jako v minulých závodech se v úvodu dne rozlosovalo mimo startovního pořadí i posloupnost sekcí. Jako první na závodníky tentokrát čekala sekce Bejvera, která byla následována sekcemi Ladi, Asse, Michala Moučky, JardyL a na závěr vyšla sekce Petera.

1) Hned první sekce předznamenala, že opravdu důkladně otestuje všechny schopnosti jednotlivých vozů. Po výjezdu za startovní brankou čekala na závodníky hluboká díra vyplněná papírovými kuličkami (místo velmi dobře napodobující hluboké bahno). Poté na závodníky čekal přejezd prudkého hrbu vytvořeného ze smotaného ručníku a trasa dále pokračovala na vysoký kopec. Pod kopcem za velmi prodkou levotočivou zatáčkou ještě na závodní stroje byl připraven výjezd na cca 8cm vysokou krabici, kde byla umístěna kýžená cílová branka.

První se díky úvodnímu losu na trať vydal nováček tohoto závodu - Laďa. Již od počátku ukazoval, že jeho vůz je dobře připraven na nástrahy LTTT a tak s překonáním papírové lázně neměl větší problém. Po následném překonání i navazujícího hrbolu se však začala pomalu otvírat děsivá propast. Bohužel jak se dalo očekávat pád byl nemilosrdný a tak vozidlo skončilo své první učinkování křtem v podobě první boudy. Laďa tedy svoji první sekci zakončil ziskem 240 t.b. a jak se později ukázalo byl to druhý nejlepší výsledek. Další závodníci se více méně dostali jen za první branku. Bohužel bylo pro ně nepřekonatelným problémem brod v papírových kuličkách s následným přejezdem hrbolu. K tomu však již nedošlo a tak sekci museli předčasně ukončit Ass s 486 t.b., Peter se 498 t.b., JardaL s 501 t.b. a Michal Moučka s 520 t.b. Druhým a zde posledním jezdcem, kterému se toto úvodní místo podařilo překonat byl už jen sám autor Bejver. Poučen z 2. závodu LTTT bylo Bejvrovo vozidlo vybaveno novinkou v podobě pneumaticky ovládaného vyklápění zadní nápravy. Tato novinka zajistila jeho vozu hladký průběh při sjezdu do propasti a i následném výjezdu na krabici. Bejver tedy tuto svoji sekci projel bez ztráty kytičky, tedy s 0 t.b.

2) Druhou sekcí v pořadí, se stala sekce nováčka Ladi. Na druhém závodě byl jako divák a ze svého pozorování si odnesl nejen jistě mnoho zážitků, ale především nápad na svoji sekci. V úvodu totiž soutěžícím připravil do cesty opět lavor, tentokráte však otočený dnem vzhůru. Po překonání lavoru na soutěžící čekala trojice nepříjemně se tyčících vln vyrobených z lina.

První se tentokrát do sekce podíval JardaL. Po projetí startovní branky čekal na Jardu již zmíněný lavůrek. Jeho povrch však nebyl zrovna z těch nejdrsnějších, ba právě naopak a tak i po sáhodlouhém pokoušení zdolat tuto překážku, musel Jarda sekci opustit se 428 t.b. Druhý se do sekce vydal Bejver. Po zkušenosti z první sekce se očekávalo, že lavor problém dělat nebude. Krom pár drobných dotyků Bejvrovo auto tuto část projelo a vydalo se vstříc třem hrbolům. Hned v úvodu čekal ten největší. Bohužel i lino ukázalo, že je velmi kluzké a tak po neskutečných snahách s několika změnami směru jízdy se Bejvrovo vozidlo zastavilo těsně za čtvrtou brankou v rokli mezi hrboly. Bejver tedy tuto sekci nedokončil, ale připsal si "jen" 212 t.b. Třetí se na strastiplnou cestu vydal Peter. Petera pozlobil již samotný přejezd lavoru, ale nakonec po delším úsilí a s jedním kolem na hraně lavoru totu překážku zdolal. Bohužel během průjezdu se mu uvolnil kabel od motoru jednoho předního kola a tak své učinkování musel ukončit se ziskem 297 t.b. Další se do sekce vydal Ass. Ass za pomocí podobné techniky jako Peter, tedy jízdou po hraně, nakonec lavor též zdolal. Avšak opět první hrbol v podobě vlny Assovo vozidlo důkladně otestoval, avšak byl pokořen. Co však pokořeno nebylo, byly další dva menší hrboly, které dokázaly vzdorovat jakémukoliv dalšímu snažení Assova vozu. Ass tedy ze sekce odstoupil se ziskem 254 t.b. Předposlední se do sekce vydal Michal Moučka. Bohužel pro Michalův speciál byl nepřekonatelný již úvodní lavor a tak musel své učinkování ukončit již hned za startovní brankou se ziskem 400 t.b. Poslední se na trať vydal sám Laďa. Podle očekávání překonání úvodního hrbolu bylo spíše zahřívacím kolem. Totéž bylo očekáváno i na hrbolech. Bohužel hrboly si dnes usmyslely, že nikoho do cílové branky nepustí a tak po dlouhém snažení musel i Laďa své učinkování předčasně skončit se ziskem 182 t.b.

3) Třetí sekcí byla opět jako ve druhém závodu LTTT Assova. Oproti minulému závodu však doznala mnoho změn a svým koleginím nezůstala rozhodně už nic dlužna. Po projetí startovní branky ny závodníky byla připravena menší prohlubeň, ze které následoval velmi strmý výjezd na bednu, ze které byl zase velmi strmý sjezd. Po otočení na jezdce opět čekal průjezd již známou prohlubní, opět zakončený strmým stoupáním. Pokud se závodníci dostali až sem, čekal na ně další prudký sráz. Sekce byla zakončena menší skalnatou pasáží.

První se do sekce vydal Bejver. První strmý výjezd na bednu však jeho vozidlo včetně pneumatického vyklápění zadní nápravy velmi důkladně otestoval. Po velmi dlouhém snažení, však kopec ustoupil a Bejverovo auto mohlo pokračovat dál. Při další cestě už však vozidlo nemuselo čelit tak náročnému úseku a tak tuto sekci Bejver zakončil se 74 t.b., nasbíraných za několik zlomených brankových tyčí a změn směru jízdy. Další se na trať vydal Peter. Vědom si svého slabšího potenciálu v podobě výjezdů do prdudkých kopců, zvolil strategii Start-Cíl. bohužel snaha o projetí jen lehčích branek své ovoce nepřinesla a byla potrestána opětovným uvolněním kabelu. Peter tedy sekci musel opustit se 492 t.b. Třetí se na sekci vydal sám Ass. Tam kde se Bejver trápil nejvíce si Ass poradil dobře. Bohužel však špatným nájezdem doplatil na zrádný sjezd. Bohužel došlo k uvolnění jednoho z hnacích kardanů a tak po boji, kdy se ještě snažil vozidlo dotáhnout i se zadřeným jedním kolem do cíle, musel nakonec sekci opustit předčasně se 328 t.b. Další se do sekce podíval Michal Moučka. Bohužel ani jemu se nevyplatila Peterova strategie a tak nakonec uvízuvší na skalnaté závěrečné pasáži musel odstoupit s 543 t.b. Poslední se do sekce vydali JardaL a Laďa. Oboum se však stalo místo prohlubně, kde nakonec oba své učinkování museli ukončit. Laďa však bojoval co mu síly stačili, avšak jeho snaha o vyproštění se ze svízelné situace byla odměněna jen boudou. JardaL tedy sekci opustil s 403 t.b. a Laďa s 452 t.b.

4) Čtvrtá sekce připadla tentokrát na Michala Moučku. Opět byla z valné většiny připravena z montážní pěny. První část sekce byla tvořena průjezdem po dvou tenkých svářecích elektrodách, kde se velmi otestovalo přesné řízení vozů. Druhá část byla zase zaměřena na boční náklon, kdy začátek sekce sliboval velmi efektní průjezd vozů nakloněných ve velmi nebezpečných úhlech. Pokud se vozy dostali až na konec čekal na ně kolmý sjezd do propasti, kde už byla jen cílová branka.

První se do sekce vydal Peter. V první části všek svoje vozidlo plně nekontroloval a tak byl nucen zlomit jednu brankovou tyč. Naštěstí se mu kola nedostaly pod dráty a tak první část nakonec zdolal. Ve druhé části se mu poprvé nájezd nepovedl a jeho vozidlo se propadlo do škvíry mezi nájezdy. Musel tedy zkorigovat svoji dráhu a o nakloněný průjezd se pokusit znovu. Tentokrát se mu však již průjezd povedl a tak se dostal až na vrchol před propast. Vědom si svých budek z druhého kola LTTT, i Peter připravil na svém voze jednu novinku. Z přední části vysunul dvě vzpěry, zabraňující případné převrácení přes předek vozu. S vystrčenými vzpěrami se pustil z krkolomného srázu. Naštěstí vzpěry zafungovaly a tak se vozidlo nepřevrátilo a Peter tak mohl sekci dokončit. Za několik změn směru jízdy a pár zlomených tyčí si zapsal 58 t.b. Další se na trať vydal Ass. Ass předvedl velmi soustředěnou a precizní jízdu. Celou trať tak projel více méně bez zaváhání, pouze se dotkl jedné brankové tyče, takže si připsal jen 8 t.b. Další se na svou pouť vydal Michal Moučka. nejspíše poučen z minulého závodu, kde svoji trať neprojel zrovna nejlépe si dal tentokrát záležet a trať projel bezchybně. Další se do sekce podíval Laďa. Bohužel i on se nevyhnul několika korigacím v podobě změny směru jízdy a pár dotykům, ale navíc při závěrečném sjezdu neodhadl plně možnosti svého vozu a tak vůz převrátil potřetí na střechu. Sekci tedy opustil se 108 t.b. Předposlední se do sekce vydal JardaL. Se sekcí si krom pár oděrků celkem poradil a tak si připsal jen 42 t.b. Poslední se do této sekce podívalo vozidlo Bejvera. V úvodu si vedl celkem dobře, avšak závěrečná pasáž v podobě jízdy po nakloněném svahu mu jeho cestu trochu zkomplikovala. Bohužel první výjezd skončil zapadnutím do průrvy, ale ani druhý pokus nebyl o moc úspěšnější. Nakonec se sice Bejvrovo auto dostalo až k závěrečnému kolmému srázu, avšak bylo již tolik poškozeno, že další pokus o zdolání předposlední branky vyústili jen ve vylomení jednoho předního kola a tak si Bejver musel připsat za tuto sekci 232 t.b.

5) Předposlední sekce byla JardyL. Bohužel musel své učinkování na 3. závodním dnu předčasně ukončit a tak se tato sekce zrušila.

6) Poslední sekcí, která na závodníky čekala byla sekce Petera. Hned po sestavení bylo vidět, že i Petera napadl stejný nápad jako Michala Moučku. Začátek byl tvořen výjezdem do velké výšky, kde na jezdce byla připravena propast, přes kterou byla napnuta jen dvě lanka, po kterých mala auta tuto průrvu překonat. Když se vozy dostali na druhou stranu, čekal na ně prudký sjezd. Závěrečnou pasáží byl průjezd přes kufr s hlubokými přihrádkami.

První se na respekt vzbuzující trať vydal speciál Michala Moučky. Z počátku hrozivě vypadající pasáž s dvěma lanky, se stala celkem snadnou pasáží a tak Michala potrápil až závěrečný kufr s dírama. Bohužel se stal natolik neprůchodným terénem, že Michal musel své učinkování předčasně zakončit a se třetím závodním dnem se rozloučil 252 t.b. Druhý se na svoji poslední sekci v tomto závodě vydal Laďa. Bohužel jeho vozidlo mělo trošku širší rozchod kol a tak se mu cesta po lankách stala osudná. Snaha vyprostit se ze spár propasti však vedla ještě k větším problémům a tak Laďa nakonec odstoupil a se svým premiérovým závodem a poslední sekcí se rozlozučil s 328 t.b. Další se na svoji závěrečnou cestu vydal Bejver. Opět předvedl jízdu jemu vlastní a tak krom pár drobných prohřešků svoji poslední sekci 3. závodního dne zakončil 28 t.b. Předposlední se na trasu vydal Peter. První část tratě obsolvoval velmi rozvážně a menší problémy mu přichystal až kufr. Avšak i ten nakonec zdolal a tak sekci zakončil 32 t.b. Úplně posledním závodníkem, který se vdal na dráhu 3. závodního dne LTTT byl Ass. První pasáž taktéž zdolal bez problémů a tak ho potrápil až kufr. Bohužel špatná volba trasy skrz díry měla za následek poničení zadního náhonu a tak muselo být vozidlo ze sekce odtaženo a tak Ass ukončil svoji pouť 186 t.b.

Takový byl tedy průběh již třetího závodu 1. Mistrovství LTTT a celkové výsledky a body do celkového hodnocení jezdců jsou následující:

Jméno 1. sekce 2. sekce 3. sekce 4. sekce 5. sekce 6. sekce Celkem t.b. Body
Bejver 0 212 74 232 - 28 546 10
Laďa 240 182 403 108 - 328 1261 8
Ass 486 254 328 8 - 186 1262 6
Peter 498 297 492 58 - 32 1377 4
Michal Moučka 520 400 543 0 - 252 1715 3
JardaL 501 428 452 42 - 480 1903 2

Poslední cenou je vyhlášení budkaře závodu. Díky celkem třem budkám, které ve třetím soutěžním dnu předvedl si tentokrát tento titul právem odnáší Laďa.


Průběh 4. závodu LTTT

Čtvrtým závodem se seriál 1. Mistrovství LTTT přehoupl do své druhé poloviny. Pro samotné účastníky, ale i diváky tento zlom přinesl jednu zásadní novinku. Tou novinkou je přesunutí závodů do venkovních prostor, čímž se seriál LTTT opět o něco více přiblížil skutečným závodům. Již nyní si dovolím říci, že tato novinka byla uvítána oběma stranama, tedy jak jezdci, tak i diváky.

Čtvrtý, avšak první venkovní závod se za krásného, slunečného počasí konal na ostrově Štvanice. Do závodu se přihlásilo celkem pět soutěžních posádek. Mezi posádkami se tak objevil dosavadní favorit Bejver s vozem Bej III, ale opět také jeho největší soupeř Otaznik, který si dal ve třetím závodě menší pauzu. K dalším posádkám patřil vůz Blue Lightning II. řidiče Ass, Peter s opět trochu vylepšeným vozem Rákosník ve verzi II-b a v neposlední řadě Michal Moučka, který přijel se svým úplně novým rozpracovaným prototypem Pinokio.

V úvodu soutěžního dne bylo opět vylosováno startovní pořadí jezdců a následně i pořadí sekcí. Oproti první polovině mistrovství se jednotliví soutěžící nemuseli zabývat tvorbou vlastních sekcí. Tento úkol za ně již vyřešila sama příroda. Jediným úkolem pro toho, kdo připravoval závodní sekci, bylo rozmístění branek na vybraném místě v časovém limitu 20minut a to bez možnosti vyzkoušení.

1) Jako první se do výběru místa a následného umístění branek díky losu pustil Otaznik. Pro svoji sekci si vybral ohromné torzo starého pařezu stromu, kde rozmístil všech šest povolených branek. Dvě branky byly umístěné přímo na pařezu, kde jedna vedla trať vzhůru a druhá dolů. Další dvě byly umístěné při stranách pařezu, které nutily většinu vozů projet brankovým polem ve velkém náklonu.

Při prvním pohledu trať nevypadala zas až tak náročně, avšak již první soutěžící zjistil, že první zdání klame. Velmi nestabilní povrch tvořený kamínky, prachem, hroudami hlíny, klacíky apod. udělal z celkem nenáročného výjezdu skoro neřešitelný problém. Bohužel Asse, Moučku a i Bejvera tato pasáž natolik potrápila, že jejich vozy skončily uvíznuté. Bejver sice své vozidlo z nástrah pařezu vyprostil, avšak vzápětí menší nepozornost zapříčinila pád jeho vozu v podobě kotrmelce a tak jeho vozidlo muselo být pomocí Pinokia převráceno ze střechy zpět na kola. Ass tedy sekci zakončil se 416 t.b., Moučka se 411 t.b. a Bejver se 426 t.b. Peter a jeho vozidlo zpočátku postupovalo k vrcholu docela plynule, avšak i on uvízl na nestabilním povrchu a tak se rozhodl obě vrchní branky obětovat a projet alespoň ty zbývající. Plán se podařil a tak jeho vozidlo mohlo projet cílovou brankou s 224 t.b. Ani tvůrci sekce Otaznikovi se problémy s nestabilním povrchem nevyhnuly, avšak po urputném boji se jako jedinému podařilo vrchní branku projet. Bohužel v dalším postupu nutném k projetí i druhé vrchní branky mu zabránil drn trávy, musel tuto branku vynechat. Otaznik však projel i zbývající dolní branky a tak tuto sekci vyhrál se ziskem "jen" 194 t.b.

2) Druhou sekci měl za úkol sestavit Ass. Jeho sekce spíše připomínala náročné překážky ze závodů první poloviny LTTT. Celá se odehrávala na dřevěném nosníku a trať byla vedena přes díry nebo kameny.

Bohužel sekce se stala přímo pohřebištěm všech závodních posádek. Ani jediné vozidlo se nedokázalo dostat dál než za druhou branku. Všichni včetně autora sekce a Michala Moučky, který zvolil strategii jet jen rovně nakonec uvízli ve velké díře u druhé branky. Sekce tedy skončila se ziskem velkého počtu trestných bodů pro všechny posádky, Otaznik 334 t.b., Bejver 285 t.b., Moučka 280 t.b., Peter 349 t.b. a Ass 334 t.b.

3) Třetí sekce byla vytvořena ve svahu v okolí betonové plochy. Peter umístil branky tak, aby umožňovaly různou strategii jejich projetí. Dvě branky byly umístěné při kamenitých kolmých nájezdech, dvě branky zase v bočním náklonu a zbylé dvě branky ve svahu, kde jedna z nich byla umístěna ve svahu přes 40°.

První se do sekce vydal Bejver. Většina branek mu nečinila žádné větší problémy a tak se pustil i do branky v prudkém svahu, kterou ovšem taktéž zdolal bez větších problémů. Jediná branka, která mu jeho krasojízdu trochu zkomplikovala byla cílová. Branka byla umístěná při sjezdu z betonového podkladu na kamení v mírném bočním náklonu a ve svahu. Po dvou změnách směru jízdy však i tuto branku pokořil i když asi 1 cm za ní se jeho vozidlo opět převrátilo na střechu. Bejver tedy tuto sekci zakončil jen se 14 t.b. Stejnou krasojízdu ještě předvedl i Ass, který taktéž projel všemi brankami a též si připsal jen 14 t.b. Obdobně si vedl i Otaznik, avšak i jeho jako Bejvera potrápila branka cílová. Bohužel i on musel několikrát provést několik změn směru jízdy, ale nakonec i s dotykem tuto branku projel a sekci zakončil se 43 t.b. Peter obávající se pádu obětoval branku v prudkém svahu a tak sekci díky několika dotykům a změn směru jízdy dokončil se 108 t.b. Jediný kdo na této sekci uvízl byl Moučkův Pinokio. Bohužel se Michalovi podařilo projet jen startovní brankou a tak se se sekcí musel rozloučit ziskem 420 t.b.

4) Předposlední čtvrtá sekce byla losem určena Bejverovi. Pro sekci si vybral místo těsně u Vltavy. Branky umístil jak na jednodušší místa, tak i na velmi obtížné v podobě pařezu. Naštěstí díky pravidlům bylo možné branky projet různou technikou a tak nebyla nouze o tzv. "kolečkáře".

Jako první kdo osvětlil pojem "kolečkář" byl Michal Moučka. Se svým vozem obkroužil nejtěžší branku umístěnou na vrcholu pařezu a zamířil rovnou k brankám jednodušším. Jelikož však další branka byla umístěna tak, že bylo nutné couvání, udělal Michal další kolečko kolem pařezu aby si k ní najel bez nutnosti změnit směr jízdy. Nakonec však v dalších částech trati se změnám nevyhnul a tak se s touto sekcí rozloučil v podobě zisku 226 t.b. Další se na trať vydal Peter. I on se v úvodu vyhnul náročné brance a jel nejprve zdolat jednodušší branky a též využil jednoho kolečka. V závěru se pokusil zdolat i onu nejtěžší branku, ale nakonec ji vzdal a sekci ukončil se 138 t.b. Dalším v pořadí byl Ass. Oproti minulým dvěma závodníkům se vydal hned na onu nejnáročnější branku. Po neskutečném boji ji však zdolal a tak zbytek branek už nebyl problém. Ass tedy tuto sekci projel ze všech soutěžících nejlépe se ziskem 55 t.b., za což se mu dostalo potlesku od ostatních soupeřů. Otaznik, který byl další v pořadí se raději také vyhnul náročné brance a tak jen díky jednomu couvání a dotyku tuto sekci zakončil s 91 t.b. Poslední se na trať vydal autor Bejver. Stejně jako Ass i on chtěl zdolat onu nejtěžší branku. Bohužel po urputném boji ji musel vzdát a tak spolu s kolečkem projel zbylé lehčí. Před možným zakončením sekce se ještě obrátil na svoji teamovou kolegyni a ta mu poradila ať to ještě zkusí. Vyplatilo se! Bejver skutečně na druhý pokus onu nejtěžší branku umístěnou na vrcholu pařezu zdolal a tak sekci zakončil "jen" se 68 t.b.

5) Poslední sekcí, která na závodníky prvního venkovního závodu čekala byla sekce Michala Moučky. Michal sekci vytvořil ve velmi náročném terénu svahu plném trsy trávy, plevelu, listí, větví, kamení a dalšího nepříjemného povrchu. Sekce byla naštěstí koncipována jako sjezd, takže autům pro zdolání trasy mohla pomoct jejich samotná váha.

První se na trať vydal Peter. Na této trati se naplno ukázala síla jeho vozu. Vůz neměl větší problémy se zdoláváním nepříjemných drnů a trsů trávy. Sekcí více méně proplul bez větších obtíží a tak cílovou branku opustil suverénně s nejmenším počtem trestných bodů - 26. Další se na trať vydal Ass, který zvolil pro průjezd sekce couvání. Bohužel však vozidlo uvízlo v pro něj nepropustném terénu a tak musel sekci zakončit se 186 t.b. Další se na sekci vydal Otaznik. Vědom si svého postavení v závodu, zvolil taktiku jistoty. V jedné z úvodních branek to sice chvíli vypadalo, že jeho vozidlo bude muset své počínání ukončit, ale nakonec se ze spárů trávy vymanilo a mohlo pokračovat dál. A tak přes několik dotyků, zlomených brankových tyčí projelo cílovou brankou se 74 t.b. Předposlední se do sekce vydal Bejver. Bejver si však s nástrahami tratě také poradil a tak svoji poslední sekci tohoto závodu zakončil 49 t.b. Úplně posledním kdo se vydal na trať tohoto čtvrtého závodu LTTT byl Michal Moučka. Bohužel rozpracovaný vůz si i zde vybral svoji daň a tak musel své počínání ukončit předčasně s 269 t.b.

7 Takový byl tedy průběh čtvrtého závodu 1. Mistrovství LTTT a prvního závodu venku. Věřím, že všichni tuto změnu uvítali, a že již nyní se těší na závod pátý, který se bude konat v lesní oboře Satalice. Zde jsou ještě výsledky a body do celkového hodnocení jezdců:

Jméno 1. sekce 2. sekce 3. sekce 4. sekce 5. sekce Celkem t.b. Body
Otaznik 194 334 43 91 74 736 10
Bejver 426 285 14 68 49 842 8
Peter 224 349 108 138 26 845 6
Ass 416 334 14 55 186 1005 4
Michal Moučka 411 280 420 226 269 1606 3


Průběh 5. závodu LTTT

Pátý závod přivedl soutěžící i případné diváky do krásného a klidného prostředí lesní obory v Satalicích u Prahy. Týden před závody vystřídalo horké počasí proměnlivé a občasné přeháňky naznačovaly, že by se mohlo jednat o jeden z nejzajímavějších a možná i nejtěžších závodů letošní sezóny. Do závodu se nakonec přihlásilo pět již dobře známých soutěžních posádek:

1) Po již tradičním rozlosování startovních čísel a pořadí soutěžních sekcí se jako první do výběru místa a následného umístění branek vydal Ass. Sekce vedla závodníky přes několik kořenů na jednom z mnoha svahů, které Satalická obora nabízela. Přibližně polovina branek vedla závodníky za svahu dolů a druhá naopak zpět nahoru.

Jako první se na trať vydal vůz se startovním číslem 101 pilotovaný Michalem Moučkou. Oproti čtvrtému závodu byl vůz doplněn o nezávislé ovládání zatáčení obou náprav a tak disponoval lepšími manévrovacími schopnostmi. Po průjezdu úvodními brankami vedoucí trať dolů z kopce, se kterými si poradil v celku bez problémů přišla na řadu pasáž zpět nahoru. Bohužel tak jako ve čtvrtém závodě i zde se projevila slabší pevnost vozu, která zapřičiňovala přeskakování ozubených převodů a tím výjezd kopce do cíle. Moučka tedy musel svou jízdu ukončit dvě branky před cílem se ziskem 212 t.b. Druhý se na trať vydal Otaznik. Počáteční nekoncentrovanost vedla k častým změnám směru jízdy a tím zisku trestných bodů. Bohužel ani vůz ŠIRIKO není nerozbitný, o čemž se přesvědčil stejně jako Moučka před dvěma posledními cílovými brankami. Výjezd do kopce spolu s kořeny udělali své a tak po chvilce snažení auto řeklo dost v podobě zlomení kardanové hřídele u jednoho ze čtyř kol. Otaznik též musel tuto sekci předčasně vzdát se ziskem 277 t.b. Třetí se na trať vydal Ass. Poučen z chyb před ním jedoucích závodníků všem ukázal, jak že se to má jezdit. Pasáž prvních branek zdolal skoro bez většího zaváhání a tak přišla na řadu pasáž s posledními dvěma brankami. Auto chvíli vzdorovalo, a tak Ass zvolil taktiku s rozjezdem. Auto pomalu rozjel ke kopci, kde v silném záběru zařadil druhý rychlostní stupeň a na plný plyn prosvištěl zbývajícími dvěma brankovými poli. Sekci tedy jako první projel až do cíle s jen 36 t.b. Čtvrtý do sekce vyrazil Peterův Rákosníček. Bohužel jako Otaznik byl Peter v úvodu nekoncentrovaný a tak svůj vůz navedl přímo na kořen tyčící ze země, kde se jeho vozidlo zachytilo a již nebylo cesty zpět. Díky této velké chybě musel Peter své učinkování v této sekci ukončit již po dvou brankách se ziskem 340 t.b. Poslední kdo vjel do této sekce byl Bejver. Úvodní dvě branky projel bez větších potíží, ale pak přišla pohroma. Zvedl se vítr a během okamžiku začal pořádný "slejvák". Díky tomuto zpestření se již tak promáčený a místy blátivý terén stal skoro nesjízdným. Rokle se naplnili vodou a behnem. Po dešti, kdy trať měnila svůj povrch na Bejvera čekala druhá polovina v podobě výjezdu kopce. Každým krokem se kola obalovala velmi mazlavým blátem a jízdu činila skoro nemožnou. I přes tento pro Bejvera nepříznivý stav, své vozidlo dovedl až na vrchol a zakončil jízdu v sekci se 122 t.b.

2) Druhou sekci připravoval Peter. Díky dešti bylo jasné, že se bude jednat o velmi nelehkou sekci. Trať byla opět složena ze sjezdu a výjezdu kopce. Na první pohled zdánlivě nesjízdnou trať většina vozů projela. Kdo však si s tratí skoro neporadil, byli samotní soutěžící. Mnohokráte své doprovázení vozů doplnili o baletní, krasobruslařské či kaskadérské kousky.

Většina vozů tedy soutěžní sekcí projela bez větších problémů. Jediní, kdo sekci nedokončili byli Bejver 272 t.b. a Michal Moučka 232 t.b., kteří uvízli pod kopcem s koly obalenými bahnem. Ostatní tedy Otaznik 97 t.b., Ass 130 t.b. a Peter 54 t.b. sekcí projeli.

3) Třetí na koho připadl los v podobě přípravy závodní tratě byl Michal Moučka. Michal si vybral zejména místo s velkými kořeny ve svahu. Trať vedl dolů, takže na jezdce čekal velmi strmý sjezd.

První se do sekce vydal Ass. První tři branky mu nečinili žádné větší problémy a tak se pustil i do branky v prudkém svahu. Bohužel, jak se dalo očekávat svah byl natolik strmý, že převrácení vozu na sebe nenechalo dlouho čekat. Ass tedy tuto sekci zakončil díky budce a třem neprojetým brankám 248 t.b. Druhý se na trať vydal Peter. Peter si byl vědom toho, že jeho vozidlo nemá při strmých sjezdech žádnou šanci a tak se sjezdu vyhl. Projel tedy zbytek branek a sekci zakončil díky neprojetí dvou brankových polí ve svahu 192 t.b. Další se do sekce podíval Bejver. Bejver je velký bojovník a tak se i on vydal na strmý sjezd. Bohužel ani on se nevyhnul karambolu a tak další budka byla na světě. Díky však dalším dotykům sekci ukončil s 290 t.b. Předposlední se na krkolomnou trať vydal sám autor Moučka. Bohužel taktéž jako Bejver a Ass přecenil možnosti svého vozu a tak budkou a 266 t.b. zakončil tuto sekci. Poslední se vstříc strmému sjezdu vydal Otaznik. Zprvu neskutečné a neproveditelné se v podání ŠIROKA stalo proveditelné. Otaznik strmý sjezd zdolal a k tomu všechny ostatní branky a tak jen díky pár dotykům a změn směru jízdy sekci zakončil s jen 62 t.b.

4) Předposlední čtvrtá sekce vyšla na Bejvera. Pro sekci si vybral svah plný velkých kořenů. První polovinu trati tvořila část na vrcholu s pár brankovými poli ve svahu. Druhá polovina byla vytvořena opět ve strmém svahu po kořenech až k cílové brance dole pod kopcem.

První se tentokrát do sekce podíval Peter. Díky velké síle jeho vozu neměl větší problémy s brankami ve svahu a tak přišel na řadu sjezd. Velmi rozvážnou, přesnou a opatrnou jízdou však dokázal se svým vozidlem sjet až dolů do cíle s "jen" 132 t.b. druhý se na trať vydal Bejver. Bohužel terén ukázal, že je velmi obtížný a tak vozidlo své počínání po třech projetých brankách zakončilo další budkou a 276 t.b. Třetí se do sekce vydal Moučka. Bohužel ani jemu se problémy nevyhnuly a tak své působení zakončil jen o jeden trestný bod méně než Bejver, tedy s 275 t.b. Předposlední do sekce vjel Otaznik. Již v úvodní pasáži měl jisté obavy, avšak nakonec první tři branky zdolal. Nyní přišel na řadu obávaný sjezd, který zatím krom Petera nikdo nepokořil. Nakonec tato pasáž zajistila to co se zatím nikde jinde nepodařilo. Ano! Neskutečné se stalo skutečností a tak dosud nepřevrátitelné ŠIROKO se zde převrátilo a tak Otaznik tuto sekci zakončil svojí první budkou v celém dosavadním seriálu LTTT a 188 t.b. Poslední se na trať vydal Ass. Bohužel ani jemu se problémy nevyhnuly a tak díky vypadlé rychlosti musel Ass sekci zakončit jen s jednou projetou brankou a 420 t.b.

5) Poslední sekce, která na závodníky tohoto lesního a velmi náročného závodu čekala byla sekce Otaznika. Sekce byla tvořena průjezdem koryta, kde ve svahu byl opět velmi strmý svah a pod kopcem byla pasáž skrz bahno. Poté již na závodníky čekal jen výjezd na kopec.

První kdo se vydal na svoji poslední sekci 5. závodu byl Bejver. Jelikož už Bejver věděl, že velmi strmé sjezdy nejsou v tento den pro něj, zvolil objížďku a zamířil rovnou k pasáži s bahnem. Zde však jeho cesta přesto skončila. Kola obalená po celém dni bahnem již neměla skoro žádný přítlak k hnacím kolečkům a tak vozidlo skončilo v této bahenní pasti uvízlé a Bejver se s poslední sekcí rozloučil se 334 t.b. Další se vydal na trať Moučka. Moučka si chtěl vychutnat onen sjezd a tak se do něj pustil. Bohužel doplatil na to. Vůz se jen zkutálel a tak musel být vyproštěn a tím Pinokiova jízda se 420 t.b. skončila. Třetí se na trať vydal Otaznik. Vědom si náročnosti strmého sjezdu, rozhodl se tuto branku vynechat. Díky tomu již zbytkem trati projel bez větších problémů a tak svoji poslední sekci zakončil 94 t.b. Předposledním závodníkem byl Ass. I on, jako Moučka chtěl zkusit pokořit náročný sjezd, ale i on svůj pokus zakončil kotrmelcem do hlubin a 408 t.b. Opět tedy přišlo na řadu vyprošťování. Jako poslední kdo se vydal na trať byl Peter. Jako Otaznik zvolil variantu jistoty a tak nejprve projel všechna ostatní branková pole. Před cílem však své vozidlo otočil a vrátil se k onomu srázu, zda-li by se mu ho nepovedlo zdolat. Bohužel nepovedlo a tak i on své počínání zakončil budkou na závěr a připsáním 160 t.b.

Takový byl tedy průběh pátého závodu 1. Mistrovství Kostky Truck Trial. Závod byl díky dešti a už tak hodně náročnému terénu asi zatím tím nejzajímavějším ze všech dosud uskutečněných. Věřím, že jak jezdci, tak i diváci se velmi dobře bavili. Příště na závodníky čeká už jen poslední závod, kterým se letošní první ročník LTTT uzavře. Doufám, že poslední závod sezóny si nenechá ujít nikdo z doposud soutěžících týmů a zároveň, že závodní týmy přijde podpořit mnoho diváků.

Závěrem bych tímto tedy chtěl pogratulovat vítězi 5. závodu, kterým se stal Otaznik, ale zejména poděkovat všem divákům, kteří si udělali čas a přišli se na závody podívat a strávili s námi i ty nelehké deštivé podmínky. Takováto je ještě celková výsledková tabulka s body do celkového pořadí LTTT:

Jméno 1. sekce 2. sekce 3. sekce 4. sekce 5. sekce Celkem t.b. Body
Otaznik 277 97 62 188 94 718 10
Peter 340 54 192 132 160 878 8
Ass 36 130 248 420 408 1242 6
Bejver 122 272 290 276 334 1294 4
Michal Moučka 212 232 266 275 420 1405 3


Průběh 6. závodu LTTT

1. Mistrovství Kostky Truck Trial se tímto závodem uzavřelo. Poslední závod byl asi tím nejtvrdším, kterého se posádky doposud zúčastnily. V závodě bylo k vidění nespočetně budek a to od jednoduchého převracení až po pády a mnohačetné kotrmelce. Do tohoto závodu též nebylo známé finální umístění prvních dvou posádek v celém mistrovství. Bejver potřeboval v tomto závodě vyhrát aby se dostal na stejný počet bodů jako Otaznik. Pokud by se Bejverovi toto povedlo, o celkovém vítězi by rozhodl až průměrný počet trestných bodů na sekci, takže se očekával velký souboj.

Pro poslední závod jsem spolu s Otaznikem vybral velmi atraktivní lokalitu a sice Petřín. Lokalita nabízela velmi pestrou škálu soutěžních prostor v podobě kamenů, kořenů, svahů i kopců. Závodu se nakonec zúčastnilo pět soutěžních posádek:

1) Po již tradičním rozlosování startovních čísel a pořadí soutěžních sekcí, které tentokrát určil los Bejverovi podpory, se jako první do výběru místa a následného umístění branek vydal Otaznik. Pro svoji sekci si vybral kamenitý terén na břehu jezírka.

Jako první se na trať vydal vůz se startovním číslem 101 pilotovaný Bejverem. Ostatní posádky netrpělivě sledovaly Bejverovu jízdu jeho nového vozu. První polovinu tratě krom dvou dotyků projel bez větších problémů. Druhá část však na závodníky čekala po zdolání přibližně 20cm vysokého schodu. Bohužel pro vůz Bejvera bylo toto už moc a tak první budka v podobě převrácení přes předek byla na světě. Bejver tedy sekci ukončil s dvěma neprojetými brankami se 166 t.b. Druhý s číslem 102 se na trať vydal Peter. Po projetí startovní branky se vyhnul další brance, která byla též umístěná na vrcholu jednoho schodovitého kamenu, aby mohl pokračovat na lehčích. Bohužel branku před velkým schodem se mu nepodařilo zdolat a tak musel přijít na řadu obtížný sjezd, na kterém Bejverův vůz skončil. Podařilo se a tak se Peter vydal do druhé poloviny tratě. Jako jediný vyšplhal i do cílové branky, avšak díky několika chybám, mnoha změnám a dvěma neprojetým brankám skončil s 236 t.b. Třetí se na trať vydal Michal Moučka se startovním číslem 103. Bohužel Michala neopustil jeho velký problém s bateriemi a zastavováním motorů. Během cesty mezi startovní a první brankou, tak musel vyměnit baterie, za což byl penalizován. První branku pak tedy zdolal, ale bohužel k dalším se již nedostal a tak své učinkování musel předčasně ukončit se ziskem 326 t.b. Předposlední na trať vjelo vozidlo 104 řízené Assem. Ass si vedl velmi dobře až k velkému schodovitému sjezdu, který také nezdolal a tak zbylé dvě branky neabsolvoval a sekci musel opustit se 174 t.b. Poslední se na trať vydal sám autor Otaznik s číslem 105. Bohužel ŠIROKO nemělo svůj den a pralo se s každou brankou. Velmi krušnou chvilku si zažilo na třetí brance v podobě přejetí obrubníku, kdy se to vozu podařilo až na 2 pokus ze tří. Bohužel i schod byl na Otaznikův vůz příliš a tak i on zde předvedl budku a musel své počínání ukončit ziskem 292 t.b.

2) Druhou sekci připravoval Michal Moučka. Sekci vytvořil ve velmi strmém svahu, kde pro soutěžící byla připravená velmi krutá cesta dolů. Díky velmi nepevnému povrchu v podobě hrudek hlíny zde vozy klouzaly jak na ledě.

První se na trať vydal Peter. Již první branka byla díky kluzkosti velmi náročná. K dalším brankám se spíše doklouzalo než dojelo. Po zdolání prvních třech branek na Petera čekala druhá polovina. Jenže svah byl už tak strmý a nestabilní povrch zapříčinily své. Vozidlo se utrhlo od ovládání a začalo se kutálet dolů několik metrů v podobě mnoha kotrmelců. Naštěstí vozidlo velmi drasticky vypadající pád přežilo jen rozlomením vejpůl velké točny. Peter tedy sekci zakončil po třech brankách se 303 t.b. Další se na trať vydal autor Michal Moučka. I jemu se pád nevyhnul, ale díky včasné reakci své padající auto zachytil a sekci zakončil 396 t.b. Třetí se na trať vydal Ass. Bohužel Ass se dostal jen za startovní branku, jelikož při nájezdu do druhé se vozidlo také převrátilo a tak sekci ukončil se 408 t.b. Předposlední se na trať vydal Otaznik. Značně ovlivněn pády svých soupeřů jel velmi opatrně. Taktika se mu vyplatila a tak se dostal až za čtvrtou branku. Jak se ale říká, na každého jednou dojde a tak i Otaznikovi se zde vozidlo nakonec převrátilo. Sekci tedy zakončil pádem před dvěma posledními brankami s 228 t.b. Poslední se na tuto smrtelnou trať vydal Bejver. I on se pádu nevyhnul a tak po třech projetých brankách sekci ukončil s 280 t.b.

3) Třetí kdo připravoval sekci byl Peter. Pro sekci si vybral krásně zerodovaný kámen. Jak se však ukázalo, jeho zdolání bylo daleko obtížnější než se na první pohled zdálo.

Jako první se na trať vydal vůz Pinokio s Michalem Moučkou. Bohužel se u jeho stroje znovu objevil problém s napájením a následným zastavováním motorů. Vůz tak neprojel ani startovní brankou a Moučka musel jízdu zakončit s plným počtem trestných bodů a jedním dotykem (488). Další se na trať vydal Ass. Jeho vozu se po urputném boji podařilo vyškrábat až za druhou branku, ale zde se povrch kamenu začal stávat velmi kluzkým. Ass však nepolevil v úsilí a stále se snažil své vozidlo vyprostit až do chvíle, kdy vozu odpadlo jedno zadní kolo. Ass tedy sekci ukončil se 323 t.b. Třetí se na dráhu vydal Otaznik. Bohužel povrch kamenu byl pro jeho ŠIROKO ještě kluzčí než pro Asse a tak se nedostal ani za druhou branku. Vozidlo taktéž utrpělo defekt jednoho ze zadních kol v podobě zlomení jednoho z kardanů. Otaznik tedy musel sekci zakončit s 418 t.b. Předposlední se na trať vydal Bejver. Jako ostatní i Bejver se velmi trápil v úvodním výjezdu na kámen. Nejspíše však díky lehkosti jeho stroje se na kámen vyjet podařilo. Následoval průjezd lehčí brankou až k další brance umístěné u velké průrvy. Bohužel zde vozidlo zapadlo jedním kolem tak nešťastně, že se převrátilo a tak Bejver svoji jízdu musel ukončit "jen" s 266 t.b. Poslední se do bojů s kamenem vydal Peter. Výjezd do druhé branky mu však nečinil žádný problém, avšak těsně za ní se to změnilo. Vozidlu začaly prokluzovat kola a tak i Peter musel své počínání předčasně ukončit s 363 t.b.

4) Předposlední čtvrtá sekce posledního závodu vyšla na Bejvera. Pro sekci si vybral druhou stranu kamenu.

První se tentokrát do sekce podíval Ass. Jeho vozu však trať nečinila větší problémy a tak se i po průjezdu nad průrvou dostal až k cílové brance. Bohužel ta byla umístěna na vrcholu velmi strmého, skoro až kolmého kopečku. Bohužel při boji se doslova vyškrábat na kopec se vozu opět vylomilo jedno ze zadních kol a tak Ass musel sekci ukončit s 92 t.b. Druhý se do sekce vydal Otaznik. Po projetí nad průrvou, však chvilková nepozornost zapříčinila zlomení jedné dosud neprojeté brankové tyče kabelem od ovládání, za což byl Otaznik penalizován, tak později i pád samotného vozidla. Otaznik tedy musel sekci ukončit po projetí tří brankových polí s 286 t.b. Třetí se na trať vydal Bejver. Bejver svoji sekci jako Ass projel celkem bez potíží, až na cílovou branku. Ani Bejverovi se nakonec nepodařilo do cílové branky vyškrábat a tak sekci zakončil se 120 t.b. Další se do sekce vydal Peter. První polovina nedělala vozu žádné problémy. Bohužel při sjezdu Peterova chvilková nepozornost zapříčinila další pád jeho vozu a tak sekci musel jako Otaznik po třech brankách zakončit s 268 t.b. Poslední měl do sekce nastoupit Michal Moučka, ale bohužel díky trvajícím problémům s motory sekci vzdal a tak si připsal 480 t.b.

5) Poslední sekce, která na závodníky tohoto posledního 6. závodu 1. Mistrovství Kostky Truck Trial čekala, byla sekce Asse. Sekci vytvořil v travnaté části kolem stromu se zakončením na pařezu.

První kdo se vydal na svoji poslední sekci tohoto mistrovství byl Otaznik. Sekcí k jeho velkému překvapení projel bez větších problémů a tak jen díky několika změnám směru jízdy a dotykům své počínání zakončil s jen 67 t.b. Další kdo se vydal na svoji poslední sekci byl Otaznikův rival Bejver. První částí taktéž projel bez větších problémů. Bohužel u finálního výjezdu na kořen se začal i u něj projevovat problém s bateriemi. Na kořen se mu po urputném boji nakonec vyjet nepodařilo a tak svoji poslední sekci zakončil s 218 t.b. Třetí se na trať vydal Peter. Stejně jako Bejver první část projel bez větších problémů, avšak ani jemu se na kořen nepodařilo vyjet a tak i on zde musel sekci zakončit s 220 t.b. Předposlední se na trať vydal Michal Moučka. Díky tomu, že trať v úvodu vedla z kopce, se podařilo jeho stroji zdolat dvě branková pole a tak svoji poslední sekci zakončil s 283 t.b. Úplně posledním, kdo se vydal do této poslední sekce této sezóny byl autor Ass. Bohužel u třetí branky si na sebe vzal moc velký díl a tak své počínání zakončil budkou a 260 t.b.

Takový byl tedy průběh posledního 6. závodu 1. Mistrovství Kostky Truck Trial. Díky lokalitě celý závod provázelo i občasné pozorování od náhodných kolemjdoucích ale i od několika člený Lego fóra Kostky.org. Věřím, že jak jezdci, tak i diváci se velmi dobře bavili a že v příští sezóně bude účast minimálně dvojnásobná. Příště na závodníky čeká už jen poslední závod s jednou sekcí a to vyhlášení.

Jméno 1. sekce 2. sekce 3. sekce 4. sekce 5. sekce Celkem t.b. Body
Bejver 166 280 266 120 218 1050 10
Ass 174 408 323 92 260 1257 8
Otaznik 292 228 418 286 67 1291 6
Peter 236 303 363 268 220 1390 4
Michal Moučka 326 396 488 480 283 1973 3