OBSAH:

 POČÍTAČOVÉ HRY
- Historie Duke Nukem
- Mé mapy pro DN3D
- Mé mapy pro Half Life
- Úkoly pro TIM2

 LEGO®
- Něco z historie
- Jak se LEGO vyrábí
- Vývoj stavebních prvků
- Má sbírka
- České katalogy
- Moje galerie
- Technic Truck Trial

 MOJE ZÁLIBY
- Truck Trial - MKTRIAL
- Animované LEGO filmy
- Fotografie-Wallpapers
- Sýrové nálepky
- Autíčka MATCHBOX

 KE STAŽENÍ

 KNIHA HOSTŮ

 ODKAZY

Pipni.cz

YouTube kanál webu

kostky.org - Československé LEGO fórum

ARTEC studiosJakékoliv dotazy pište na: E-mail.Poslední aktualizace: 12. září 2016

VÝVOJ STAVEBNÍCH PRVKŮ

Plánovači a vývojoví pracovníci žijí ve vzrušujícím světě budoucnosti. Musí vědět co se bude dětem líbit, jaký je vývoj v pedagogických metodách a v technice. Škála výrobků a stavebních prvků je velice široká, některé byly vyvinuty tak, aby pracovaly s počítači, jiné jsou zase na velice konkrétní témata. Vývoj je velice rychlý - například od poloviny sedmdesátých let se každých 3,5 dne vyvine nový prvek LEGO®. Nyní existuje přes 10000 prvků.

Avšak né vždy se zavádějí jen úplně nové prvky. Občas se objeví původní prvek jen v trochu pozměněné podobě. Né však vždy tyto změny byly výhodné. Proto jsem se rozhodl podívat se podrobněji po těchto změnách a zde je uvádím v mé malé tabulce. Předem však musím uvést, že jsem čerpal pouze z vlastních zdrojů. Což znamená, že zde neuvádím všechny změny, které se objevily. U mnoha dílků jsem se též snažil napsat stručný popis s ohodnocením, zda-li to z mého pohledu bylo prospěšné či nikoliv.

Číslo dílku "ID" Jméno Popis Období výskytu Obrázek
32064 Brick 1 x 2 with Axle Hole Tento Technic Brick má nesčetně variant. Nejpodstatnějšími jsou však zde uvedené a sice dvě základní varianty spodní strany a 4 varianty čelní strany. U spodní strany se můžeme tak setkak s různými variantami vnitřního studu. Naštěstí jen u jedné verze byl tento stud chvíli nahrazen "klínky", které zabraňují připevnění kostky za její střed a tak toto řešení bylo brzy zrušeno a vrácen původní stud. Zajímavější je však čelní strana, kde je několik variant oné axle díry a každý typ má tak jiné vlastnosti co se síly držení axle týká. 1997-současnost
3647
10928
Gear 8z Nejmenší 8-mi zubé ozubené kolo se postupem doby dočkalo též několika úprav. Mimo změn materiálu se původní kolo (A) dočkalo své první úpravy v podobě změny tvaru zubů (B). Tento modul však nebyl ideální a kolečko velmi dřelo. Při poslední a nejvýraznější změně (C), se tak vrátil původní tvar zubů, ale zejména se prodloužily a tak již kolo obsahuje zarážku, která kolečku zabraňuje v posuvu po hřídelích do dalších dílů. 1977-2015
2011-současnost
4019
94925
Gear 16z Velmi staré 16-ti zubé ozubené kolo (A) se dočkalo své úpravy v roce 2009. V tomto roce se poprvé objevila nová varianta (B), která by měla být o něco pevnější než jeho předchůdce. 1979-2012
2006-současnost
- Panels Panelům se též postupem času dostalo několika změn. Nejdříve došlo k vydutění studů (dříve byly plné) a poté doznala změn i jejich vnitřní strana. Zde díl dostal zesílení hran a tak je nyní i velmi atraktivní z vnitřní strany. 1985-2008
2008-současnost
3959
86208
Torch Díl, který též doplatil na zjednodušování. Nová verze (B) je mnohem méně propracovaná než původní díl (A) a tak si mé simpatie rozhodně nezískala. 1979-2010
2005-současnost
3455
92950
Arch 1 x 6 Roku 2009 je původní díl klenby velikosti 1x6 (A) změněn. Klenba již nezačíná u paty ale o kousek výš. Toto posunutí má za následek, že nový díl (B) lze kombinovat s oblými tiles. 1972-2011
2008-současnost
4207 Ladder 14 x 2.5 Původní díl žebříku (A) byl změněn v části výstupků pro aretaci jeho vysunutí. Nová verze (B) má tyto výstupky jen poloviční, čímž je vysouvání snazší. 1976-2005
2005-současnost
48288
90498
Tile 8 x 16 V roce 2010 byl původní díl (A) nahrazen na první pohled dílem stejným, avšak při jeho otočení spatříme znatelný rozdíl (B). Nový díl byl vybaven, oproti původnímu, spodními study po celé své ploše. 2004-2010
2010-současnost
3068b Tile 2 x 2 with Groove Změny doznávají i některé vnitřní části dílů. V roce 2010 začíná docházet k odstraňování vnitřních křížových výztuží (C), které tento díl měl již od svého prvopočátku (A, B). 2010-současnost
30517
57893
58827
Support 2 x 2 x 10 Girder Triangular První verze tohoto stožáru (A) se objevila v setech z roku 2000. Pro mne z nepochopitelných důvodů se v roce 2006 objevila jeho nová varianta (B). V této verzi byla zadní stěna vyplněna jednolitou vrstvou a v horní části vznikly dvě díry. Díky těmto změnám sloup ztratil na veškeré atraktivitě. Naštěstí se stal zázrak a hned v roce 2007 došlo k dosud poslední úpravě (C). Změny provedené v druhé verzi byly zrušeny a navíc bylo i u příčných vzpěr zrušeno vyplnění ploch. Stožár tak dospěl skoro k dokonalému tvaru a proto tuto poslední změnu hodnotím velmi pozitivní. 2000-2006
2006-2007
2007-současnost
- Groove u Tiles Tiles byly o žlábek doplněny v sedmdesátých letech 20. stol., díky čemuž bylo jejich rozebírání znatelně ulehčeno. V devadesátých letech, kdy spatřil světlo světa tzv. oddělovač kostek, bylo možné s jeho pomocí i tiles již vybavené žlábkem pohodlně oddělovat. Proto zavedení tohoto žlábku hodnotím velmi kladně. 1978-současnost
85861 Plate 1 x 1 Round with Hollow Stud Tento nový díl (B) spatřuje světlo světa roku 2009. Díl rozšiřuje mnoho dosavadních stavebních technik a proto jeho zařazení hodnotím velmi kladně. 2009-současnost
4589
4589b
Cone 1 x 1
Cone 1 x 1 with Top Groove
Původní díl (A) byl v roce 2009 nahrazen novou upravenou verzí (B). Ke změně došlo v horní části, kde přibylo odsazení oddělující kuželovitou část. U původní verze bylo totiž možné díly na vrchní část nasazovat až do kuželovité části, čímž docházelo k jejich poškozování. Z tohoto důvodu tuto změnu hodnotím kladně. 1985-2009
2009-současnost
2555
15712
Tile 1 x 1 with Clip Kolem počátku roku 2009 se začíná pozvolna objevovat jemně upravená verze původního dílku (A). U nové verze (B) došlo k zaoblení vrchního clipu. V roce 2015 přichází opět nová verze (C), která má již výraznější změny ve vzhledu. 1989-2010
2009-2015
2012-současnost
2413
14181
Wedge Plate 4 x 9 Obdobně, jako u dílu 4859 došlo k přidání výřezů i u dílu 2413 (A). Stejně jako u předchozího dílu je sice vyšší využitelnost, ale estetické hledisko je mnohem horší. Navíc u tohoto dílu mi tato změna přijde jako méně opodstatněná než u dílu 4859. 1987-2013
2012-současnost
4859
48183
Wing 3 x 4 with 1 x 2 Cutout V roce 2003 přichází tehdy nový díl (B), který je oproti svému předchůdci (A) vylepšen o několik výřezů. Tyto výřezy slouží k snadnějšímu uchycení, ale také více kazí jednolitost původních konstrukcí. Bohužel tento nový díl později definitivně nahrazuje díl původní. Zvětšila se sice možnost uchycení, ale zhoršila estetičnost, proto nemohu říci jednoznačné hodnocení. 1985-2006
2003-současnost
4865 Panel 1 x 2 x 1 V roce 2010 dochází k drobné úpravě tohoto dílu v podobě zaoblení rohů (B). 1985-současnost
2010-současnost
48729 Bar 1.5L with Clip V roce 2007 došlo u dílku k drobné změně a sice, že byly sraženy ostré rohy v dolní části clipu (B). Tato nepatrná změna měla však velký význam, jelikož nyní lze díl uchycovat i v těsných místech, čímž výrazně vzrostla jeho efektivita (např. číslovka v setu 10197). Z tohoto důvodu změnu hodnotím velmi pozitivně. 2004-2007
2007-současnost
- Duté vnitřní study TLC postupně snižuje náklady na výrobu jednotlivých dílů a nejméně viditelným místem jsou vnitřní vymezovací výstupky. Poprvé jsem si tohoto trendu, kdy jsou tyto výstupky duté, všiml roku 1991. 1991-současnost
- Technic Axles Technic osy se v Legu vyskytují už přes 30let. Roku 2009 k základní řadě přibyla další a sice 9. 1970-současnost
73590 Hose Flexible 8.5L Původní hadice (A) byly složené celkem ze tří dílů - průžné hadice a dvou koncovek. Koncovky byly oddělitelné a tak se jak ony, tak samotná hadice daly využít i odděleně. Roku 1995 však byla tato hadice změněna (B) a to tak, že k ní byly napevno zataveny ony koncovky. Bohužel tímto zásahem byla výrazně ovlivněna variabilita původního dílu a tak se nedá než s touto změnou nesouhlasit. 1985-1995
1995-současnost
6019 Plate 1 x 1 with Clip Horizontal Ani tyto dílky s úchytem se nevyhnuly změnám, i když podstatně později. Změna původního dílu (B) je naštěstí spíše estetická a tak nový díl (A) je rovnocenným následovníkem. 1990-2008
2008-současnost
4873
6140
Bar 1 x 6 with Studs Open
Bar 1 x 6 with Studs Closed
Bohužel i tomuto dílu jeho novější verze spíše uškodila. Původní díl (A) byl tvořen průchozími study, které byly novější verzí zaslepeny (B). Díky tomuto zaslepení již není možné skrz prostrčit nářadí či osy a tak tuto změnu hodnotím negativně. 1985-1991
1990-současnost
4599
4599b
Tap První verze (A) tohoto dílu se v setech vyskytovala až do roku 2006. Verze má v hubici malou dírku, díky níž vypadá velmi realisticky pro různá zakončení potrubí či kohoutky. Bohužel roku 2006 se pomalu začala do setů přimíchávat varianta (B). Varianta (B) zcela verzi (A) ve stavebnicích nahradila až od roku 2009. Tato verze je ochuzena o onu dírku, která se pro mne z nepochopitelných důvodů přesunula do vnitřní čísti (viz obr.). Díl takto působí velmi laciným dojmem podřadných stavebnic a z tohoto důvodu tuto změnu hodnotím jako extrémné příšernou! 1984-2006
2006-současnost
4485
4485b
Minifig Accessory Cap
Minifig kšiltovka
Tato pokrývka hlavy byla nezměněna až do roku 2009 (A). V tomto roce se však objevila její vydařenější nástupkyně (B). U této čepice byl zaoblen kšilt, čímž čepice dostala reálnější vzhled a proto tuto změnu hodnotím velmi kladně. 1983-2009
2009-současnost
63965
4095
Bar 6L with Thick Stop
Bar 6.6L with Stop
První delší tyčkou byla tyčka B. Tento původní díl byl roku 2008 nahrazen novou verzí (A), u které byla výrazně prodloužena silnější část. Zároveň se však nový díl zkrátil na přesnou délku 6L. 2005-současnost
1993-2008
3037 Slope Brick 45 2 x 4 Střešní díly, ač to zprvu nevypadá, též doznávají menších změn. Nejspíše tou nejvýraznější je změna zdrsnění povrchu šikmé části. Z obrázku je patrné, že nejstarší díl (A) má zdrsnění velmi výrazné, až pro mne nevzhledné. Toto zdrsnění bylo v osmdesátých letech zmírněno (B) a přetrvalo až do 21. století. Kolem roku 2004 však došlo zatím k poslední změně a díly jsou již skoro hladké (C). Osobně se mi tato poslední změna už také nelíbí a jako nejvydařenější považuji typ (B). 1958-80. léta
80. léta-2004
2004-současnost
4081a
4081b
Plate 1 x 1 with Clip Light
Type I. a Type II.
Původní díl (A) s užším kroužkem byl později nahrazen dílkem, který měl širší kroužek (B) aby lépe zapadl do geometrie stavebnice. 1980-1986
1986-současnost
4085a
4085b
4085c
4085d
Plate 1 x 1 with Clip Vertical
Type I., II., III. a IV.
Úplně první díl (A) měl malé zakulacené clipy. Ty však velmi trpěli a následkem bylo velmi časté praskání, proto přišla první modifikace (B). Bohužel ani ta však nebyla dostatečně pevná a tak se clipy rozšířili ještě více (C). Tato změna měla už ale dopad i na další dílky, které se nejčastěji na clipy umisťovali - zejména dílek č.3962, kterému se musel zvětšit vnitřní prostor u madla. Kolem roku 2009 se začala objevovat verze (D), ve které se opět vrací zaoblení jako to měla úplně první verze. 1979-1986
1986-1992
1992-současnost
2009-současnost
3962a
3962b
19220
Minifig Accessory Radio Jeden z mála dílků, který byl změněn kvůli změnám u dílků jiných. Zde došlo k rozšíření prostoru uvnitř madla a to z důvodu zvětšení clipů u dílku 4085. Roku 2011 přichází na svět třetí varianta, která přichází díky plošnému zavádění úspor v množství potřebného materiálu. Bohužel díky tomuto už díl spíše připomíná lacinou kopii. 1979-1988
1986-2014
2014-současnost
4738b Container Treasure Chest without Slots Původní bedna na poklad. Její nevýhodou bylo velmi malé uchycení víka, které při montáži díky absenci pružících otvorů přišlo o značnou část pantů a pak na truhle nedrželo a odpadávalo. 1985-1991
4738a Container Treasure Chest with Slots Novější verze bedny na poklad. Byl zde vyřešen problém s odíráním pantů díky přidání pružících řezů. Díky tomuto řešení víka na bednách drží i při větším namáhání v podobě otevírání či sundavání víka. Truhla sice už není tak estetická, ale i tak změnu hodnotím velmi kladně. 1991-současnost
44294 Technic Axle 7 Technic osička velikosti 7. Již třetí osa v liché řadě. Proto zavedení i této osy hodnotím pozitivně. 2003-současnost
4265a Technic Bush 1/2 Type I. Původní pojistný kroužek. Jeho výhodou byla velká třecí síla, což mělo bohužel za následek časté praskání. Proto byl nahrazen typem II. 1980-1993
4265b Technic Bush 1/2 Type II. Náhrada za typ I. Bohužel má menší třecí sílu než typ I. díky čemuž ale nepraská. Proto tuto změnu hodnotím kladně. 1994-1997
4265c Technic Bush 1/2 Smooth Nová verze pojistného kroužku. Bohužel tento typ už nelze zaměnit s předešlými typy. Zejména když by jsme chtěli využít prvky s jemným ozubením, protože tento kroužek ozubení oproti předešlým dvoum kroužkům nemá. Proto tuto změnu hodnotím záporně. Během roku 2008 se však začala ukazovat druhá varianta tohoto dílku, ve které byly zasíleny vnitřní tenčí vodítka. 1997-2008
2008-současnost
4273a Technic Connector Toggle Joint Toothed with No Slots Původní kolenový kloub s jemným ozubením na stranách. 1980-1993
4273 Technic Connector Toggle Joint Toothed Druhá verze kolenového kloubu s jemným ozubením. Této verze byla dále opatřena dvěma dírkami v prostoru zásuvky pro osičky. Bohužel tyto dvě dírky zapřičiňují menší pevnost této části a několikrát mi zde součástka praskla (viz zde). Proto tuto změnu hodnotím negativně. 1993-1997
44 Technic Connector Toggle Joint Toothed Třetí verze kolenového kloubu. Bohužel i zde se stalo to co u pojistného kroužku a to, že součástka byla zbavena jemného ozubení. U této součástky je však tato změna daleko citelnější, jelikož již nelze vytvářet pevná kolenová spojení dvou os v různých úhlech a tudíž tato součástka pomalu ztrácí význam. Proto tuto změnu hodnotím bohužel velmi negativně. 1998-současnost
4143 Technic Gear 14 Tooth Bevel Malé kuželové kolo, které mi však při větších zatíženích občas proklouzlo. Toto se stávalo díky chybějícímu zadnímu uchycení zubů, což bylo opraveno součástkou č.6589. 1980-1994
6589 Technic Gear 12 Tooth Bevel Druhá verze kuželového kola, ve které bylo přidáno zadní uchycení zubů. To má za následek lepší stabilitu převodu oproti kolu č.4143. Bohužel kolo je z měkčího plastu než předešlé a tak i přes toto zpevnění je kolo křehčí. Proto tuto záměnu kuželového kola hodnotím negativně. 1995-současnost
x187 Technic Gear 24 Tooth Jedno z prvních nových ozubených kol, které se objevilo. Jeho variabilita v různém způsobu spojování s osami, bohužel často vedla k destrukci střední části (viz zde). Proto bylo nahrazeno ozubeným kolem č.3648. 1977-1998
3648 Technic Gear 24 Tooth Druhá verze tohoto ozubeného kola. Bohužel tato verze postrádá možnost napojení více os oproti původnímu ozubenému kolu, avšak tím získává na pevnosti. Bohužel zde mé hodnocení není zcela jednoznačné, jelikož na jedné straně kolo přišlo o svoji větší variabilitu, ale zase získalo na pevnosti. Více méně, ale tuto změnu hodnotím kladně. 1998-současnost
3650a Technic Gear 24 Tooth Crown Type I. (Short Teeth) "Korunkové" ozubené kolo. Jedná se o první typ tohoto ozubeného kola. 1977-1994
3650b Technic Gear 24 Tooth Crown Type II. (Long Teeth) Druhá verze "korunkového" ozubeného kola. Oproti první verzi se nepatrně zmenšila plocha zubů. 1984-1993
3650 Technic Gear 24 Tooth Crown Type III. (X Pattern) Třetí verze "korunkového" ozubeného kola. Oproti prvním dvoum verzím se u této zvýšila pevnost přidáním podpěr ve tvaru "X" v centrální části. I v této variantě došlo k nepatrné úpravě tvaru zubů pro lepší návaznost v převodech. Proto tuto změnu hodnotím velice kladně. 1994-současnost
4459 Technic Pin with Friction Technic těsná spojka pro nepohyblivé spoje. Bohužel třecí síla této spojky byla tak vysoká, že bylo někdy problém součástky oddělit. To vedlo k nechtěnému poškozování součástek i spojek. Proto byla nahrazena druhou verzí č.2780. 1982-???
2780 Technic Pin with Friction and Slots Druhá verze Technic těsné spojky. Oproti původní verzi č.4459 byl trochu pozměněn design a byly zde přidány otvory ve střední části. Tyto otvory pak mají za následek větší pružnost součástky při demontáži. Proto tuto změnu hodnotím velice kladně. ???-současnost
4696 Technic Pneumatic "T"-Piece Type I. První verze rozvodky "T" vzduchu pro pneumatiku. 1984-???
4696a Technic Pneumatic "T"-Piece Type II. Druhá verze rozvodky "T" vzduchu pro pneumatiku. Tato verze se od první líší pouze po designové stránce, kdy ve střední části přibyla kulová plocha. ???-současnost
3704 Technic Axle 2 Technik osička velikosti 2. Později byla nahrazena č.32062. 1977-1998
32062 Technic Axle 2 Notched Technik osička velikosti 2 s drážkami. Od roku 1998 nahradila osičku č.3704, které byly přidány drážky po stranách. Tyto drážky jsou určeny k snadnějšímu vyjímání. Proto zavedení těchto drážek hodnotím velmi pozitivně. 1997-současnost
32073 Technic Axle 5 Technic osička velikosti 5. Poprvé se objevila v roce 1996. Jejím zavedením mi Lego udělalo velkou radost a jistě i mnoha dalším. Proto zavedení tohoto prvku hodnotím pozitivně. 1996-současnost
32001 Technic Plate 2x6 with Holes Technic dírkovaná placka velikosti 2x6 byla poprvé zavedena v roce 1996. I na její zavedení čekalo jistě mnoho stavitelů, jelikož do této doby měli k dispozici pouze placky o velikostech 2x4 a 2x8. Proto zavedení i tohoto prvku hodnotím kladně. 1996-současnost

Hodnocení, které jsem uvedl u některých prvků je pouze mé osobní a tudíž není vůbec směrodatné. Pouze jsem se snažil uvést osobní dojem získaný z vlastních zkušeností. Pokud máte nějaký další prvek, který zde není uveden a podle Vás by zde měl být, budu rád, když mě na něj upozorníte.