CONTENTS:

 COMPUTER GAMES
- History of Duke Nukem
- My maps for DN3D
- My maps for Half Life
- Missions for TIM2

 LEGO®
- History of LEGO
- Mode of production LEGO
- Development of bricks
- My collection
- Czech catalogues
- My Gallery

 MY HOBIES
- Truck Trial
- Brick films
- Wallpapers
- Cheese labels
- Cars MATCHBOX

 DOWNLOADS

 GUESTBOOK

 OTHER WEBS

Pipni.cz

YouTube channel of the web

kostky.org - Československé LEGO fórum

ARTEC studiosYour questions mail to: E-mail.

Poslední aktualizace: 28. března 2004

PÁR SLOV K VÝROBĚ:

Jak se můžete dočíst v historii společnosti LEGO®, kostičky LEGO se vyvíjeli postupně od roku 1947 až do současnosti.
Ideou zakladatele firmy Oleho Kirka Christiansena bylo vytvořit herní a stavebnicový systém, který by byl maximálně krativní a který by pomáhal rozvíjet dětskou fantazii a zručnost.

Obsah stavebnic LEGO je stejně univerzální jako myšlenka a systém z nichž vzešly. Výrobky LEGO se prodávají v téměř 60 000 obchodech asi ve 120 zemích.
Celá nabídka výrobků LEGO je rozdělena do výrobních programů a sérií výrobků tak, aby si zákazníci mohli snadno vybrat ty správné hračky podle věkové skupiny, přání a potřeb.

Také tesař najde uplatnění

Plánovači a vývojoví pracovníci žijí ve vzrušujícím světě budoucnosti. Musí vědět co se bude dětem líbit, jaký je vývoj v pedagogických metodách a v technice. Vývoj je velice rychlý - například od poloviny sedmdesátých let se každých 3,5 dne vyvine nový prvek LEGO.

Bezpečnostní zkouška

Zavádění nové stavebnice LEGO, nebo i jen několika prvků vyžaduje pozornost soustředěnou na to, jak to půjde dohromady s četnými detaily i většími věcmi. Je potřeba odzkoušet konstrukci, fungování, návody a to jak interně tak i zákazníky (dětmi). Všechny prvky musí respektovat přísné mezinárodní normy, které jsou pro koncern LEGO závazné. Prvky LEGO musí vydržet každodenní používání. Musí být bezpečné a nejedovaté. Všechno se mnohokrát zkouší.


Továrny LEGO jsou na pěti různých místech v celém světě. Výrobní postupy jsou však stejné: tvarování, dekorování, montáž a balení. Kontrola kvality se provádí během výrobního procesu mnohokrát a opakovaně.

Modelování     Dekorace      Montáž     Balení

Kostky lego jsou z granulí z umělé hmoty tvarované ve formě. Umělá hmota je výsledkem petrochemického procesu, její kvalita odpovídá požadavkům zákazníků a jají vlastnosti byly v průběhu let vylepšeny, takže kostičky se ještě snáze sestavují a je zajištěno, že jejich soudržnost zůstává stejná po mnoho let.

Lisovny pracují 24 hodin denně. Granulované plastické hmoty se zahřívají na teplotu zhruba 235°C. Lisování se provádí pod tlakem, který se mění od 20-150 tun, v závislosti na velikosti dílu. Lisování, chlazení a vytlačení jednoho souboru dílů LEGO z jeho forem trvá 7 a 10 sekund a okamžitě začíná nové dávka. Hlavním požadavkem je kvalita - absolutní přesnost s tolerancí pouhých 0,005 mm.

Výrobky LEGO jako takové nebudou nikdy uměním. Na to je potřeba dotek lidské ruky. Ale myšlenka LEGO vytváří úrodnou půdu pro to, aby děti i dospělí každého věku a různých schopností udělali za hry něco více než jen hru. Mohou vyjádřit vnitřní obraz, měnit ho, zdokonalovat ho v souladu se svou představivostí. To dokazuje, že výrobky LEGO nejsou jen pouhé hračky, ale něco mnohem více.

Auto 2000, výstava vozu budoucnosti